สช. พบทุจริตเงินอุดหนุนรายหัว รร.เอกชน ใน กทม. - นราธิวาส เสียหายเฉียด 16 ล้าน


เพิ่มเพื่อน    

16เม.ย.64-ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) - นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) แถลงข่าวเรื่องการทุจริตเงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนเอกชน โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) และผู้บริหาร สช. เข้าร่วมแถลงข่าวผ่านโปรแกรม Zoom โดยนางกนวรรณ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้รับรายงานจาก สช.ว่ามีการตรวจสอบพบการทุจริตเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 2 แห่ง คือที่ สช.จังหวัดนราธิวาส และ สช.กรุงเทพมหานคร ซึ่งตนได้มอบหมายให้ สช.ไปดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดต่างๆ และดำเนินการทางวินัยและตามกฏหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ตนได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.ฉ รับทราบแล้ว พร้อมทั้งให้ทาง สช.ดำเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ไปยังจังหวัดอื่น ๆ ด้วย โดย รมว.ศธ. ได้กำชับให้ดำเนินการให้เต็มที่ รวมถึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้น หลายโรงเรียนได้รับผลกระทบในส่วนของงบพัฒนาการศึกษา

ด้านนายอรรถพล กล่าวว่า โดยในส่วนของการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนที่ จ.นราธิวาส นั้น พบห้วงเวลาของการทุจริตเกิดขึ้นเมื่อเดือน ตุลาคม 2561- มีนาคม 2563 ในจำนวน 3 รายการ ได้แก่ เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพ (เบี้ยเสี่ยงภัย) จำนวน 1,120,000 บาท เงินอุดหนุนรายบุคคล 11,433,933.72 บาท และเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพ 1,081,738.66 บาท ซึ่งมีมูลค่าความเสียหาย 13,635,672.38 บาท จนส่งผลให้ขณะนี้โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ดังกล่าวจำนวน 31 แห่ง ยังได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนไม่ครบ เพราะผู้กระทำความผิดมีการโอนเงินอุดหนุนเกินจำนวนที่จะได้รีบให้กับบางโรงเรียน และให้โรงเรียนดัวกล่าวถอนเงินสดส่วนเกินออกมาให้ผู้กระทำความผิด ส่งผลให้บางโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนไมาครบตามที่ควรจะได้รับ สำหรับการสอบสวนกรณีนี้ สช.พบเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการทุจริต มีตำแหน่งเป็นพนักงานราชการ และข้าราชการอีก 6 คน ที่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมว่ามีส่วนร่วมทุจริตหรือไม่ หรือเป็นเพียงปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้อง ปลัด ศธ.ได้มอบหมายให้ ผอ.สช.จ.นราธิวาส ลงโทษไล่ออกจากราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับสารภาพแล้ว พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดต่อไป


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา