กรมทางหลวงอัพเดทรถแห่ใช้มอเตอร์เวย์ช่วงปากช่อง - สีคิ้ว พุ่ง 181,369 คัน


เพิ่มเพื่อน    


18เม.ย.64-รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้รายงานข้อมูลปริมาณจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานคร ของวันที่ 17 เมษายน 2564 ดังนี้ปริมาณจราจรเข้าออกกรุงเทพบนทางหลวงสายหลัก 10 สาย และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีปริมาณจราจรขาเข้ารวม 496,784 คัน ขาออก 427,384 คัน ดังนั้นยอดรวมปริมาณจราจรสะสมรวมวันที่ 9 – 17 เมษายน 2564  (จำนวน 9 วัน) ขาเข้ารวม 4,188,459 คัน ขาออกรวม 4,437,302 คัน 

ทั้งนี้ในส่วนบนมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ช่วง ปากช่อง - สีคิ้ว ที่มีการเปิดให้วิ่งชั่วคราวปริมาณรถของวันที่ 17 เมษายน 2564   ขาเข้ามีจำนวน 21,160 คัน ดังนั้นยอดรวมปริมาณจราจรสะสมขาเข้า-ขาออก กทม รวมวันที่ 9 – 17 เมษายน 2564  (จำนวน 9 วัน) มีจำนวน 181,369 คัน

สำหรับปริมาณจราจร วันที่ 17 เมษายน 2564  บนถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ขาเข้า ช่วงลำตะคอง มีจำนวน 56,308 คัน ดังนั้นยอดรวมปริมาณจราจรสะสมขาเข้า-ขาออก กทม รวมวันที่ 9 – 17 เมษายน 2564  (จำนวน 9 วัน) บนถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ขาเข้า ช่วงลำตะคอง มีจำนวน 925,791 คัน เท่ากับว่าในช่วง 9 วันนี้ มีปริมาณรถเลี่ยงไปใช้มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) คิดเป็น 19.59% ของปริมาณรถขาเข้า-ขาออก กทม บนถนนมิตรภาพและบนมอเตอร์เวย์ (M6) ทั้งหมด

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2  รายงานสภาพการจราจรมุมสูง (โดรน) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ที่เปิดใช้ชั่วคราวช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564  รอบเวลา 10.00 น. ดังนี้

จุดที่ 1 จุดเชื่อมจาก ทล.201 ที่ กม.5+400 เข้าสู่ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 ทิศทางขาเข้า กทม. สภาพการจราจร ปริมาณน้อย คล่องตัว  ใช้ความเร็วได้ 50 กม./ชม.

จุดที่ 2 จุดเชื่อมจาก ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 (บริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ) เข้าสู่ ทล.2 ที่ กม.65+000 ทิศทางขาเข้า กทม. สภาพการจราจร ปริมาณรถน้อย คล่องตัว  ใช้ความเร็วได้ 80 กม./ชม


"วัคซีนไฟเซอร์" จากอเมริกา "มหามิตร" บริจาค มาถึงไทยแล้ว จะ ๑.๕ ล้าน หรือ ๒.๕ ล้านโดส ก็ช่างเถอะ ยังไงๆ ก็ต้องขอบใจเขา

ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"