ส่งไฟเซอร์7แสน ครบ77จว.14สค. ยันไม่มีสต๊อกไว้


เพิ่มเพื่อน    

กรมควบคุมโรคเผยจัดส่ง "วัคซีนไฟเซอร์" รอบ 2 ครบ 7 แสนโดส คาดถึงทุกพื้นที่ครอบคลุม 77 จังหวัด 14 ส.ค.นี้ ยันไม่มีการสต๊อกไว้  กรมการแพทย์แจงฉีดไฟเซอร์ให้บุคลากรด่านหน้าตามหลักเกณฑ์ สธ. ขณะที่หลายพื้นจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนเนื่องในวันแม่
    เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม น.พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ว่าการจัดสรรโควตาวัคซีนไฟเซอร์ 7 แสนโดส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในพื้นที่ 77 จังหวัด ได้มีการจัดส่งวัคซีนแบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรกจัดส่งระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม จำนวน 442,800 โดส รอบที่สองทยอยจัดส่งตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม จำนวน 257,200 โดส และคาดว่าจะถึงทุกพื้นที่ไม่เกินวันที่ 14 ส.ค.64 นี้ ส่วนหลักเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ 7 แสนโดส อ้างอิงมาจากฐานข้อมูลระบบกระทรวงสาธารณสุข (MOPH-IC) ที่มีประวัติการฉีดวัคซีนซิโนแวค ในช่วงวันที่ 28 ก.พ.-22 มิ.ย.64 เนื่องจากวัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนหลักที่ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงแรก และเป็นจำนวนบุคลากรทั้งหมดโดยไม่แยกว่าเป็นด่านหน้าหรือกลุ่มสนับสนุน
    น.พ.โอภาสกล่าวว่า สำหรับการจัดส่งวัคซีนไปในพื้นที่ทั้ง 2 รอบ โดยห่างกัน 1 สัปดาห์ ซึ่งรอบแรกมีหลักเกณฑ์โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สำรวจผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น และให้ส่งข้อมูลกลับมาภายในวันที่ 30 ก.ค.64 ซึ่งพบว่าข้อมูลที่สำรวจมีความหลากหลาย เช่น ไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคในฐานข้อมูล และหลายจังหวัดส่งข้อมูลกลับมาเลยเวลาที่กำหนด อีกทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ประมาณ 2 แสนราย ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มกระตุ้นไปแล้ว นอกจากนี้เมื่อเก็บวัคซีนไฟเซอร์ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จะมีอายุได้ 1 เดือน หากต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่สอง จะต้องฉีดห่างจากเข็มแรก 3 สัปดาห์ ก่อนวัคซีนจะเสื่อมสภาพ ดังนั้นการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ในรอบแรก จึงต้องส่งให้ครบตามจำนวนที่ต้องการในแต่ละพื้นที่ 
    "การจัดสรรจากโรงพยาบาลจังหวัด สสจ.จะจัดสรรไปตามโรงพยาบาลต่างๆ ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ยืนยันว่าไม่มีการสต๊อกวัคซีนไว้ที่กรมควบคุมโรค และไม่มีการเลือกฉีดให้กับเคสวีไอพีใดๆ ทั้งสิ้น หากพบเบาะแสการนำวัคซีนไปฉีดผิดกลุ่มเป้าหมาย ขอให้แจ้งกระทรวงสาธารณสุข หรือศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์กระทรวงสาธารณสุข โทร.0-2590-2876-7" นพ.โอภาสกล่าว
    ด้านกรมการแพทย์ชี้แจงผ่านเฟสบุ๊กกรมการแพทย์ กรณีที่มีการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Pfizer ให้แก่บุคลากรส่วนกลางที่ปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ว่า ยืนยันว่าการฉีดวัคซีนเป็นไปตามเงื่อนไขความจำเป็นและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการควบคุมป้องกันโรค ซึ่งมีโอกาสและมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ดังนั้นหากผู้ปฏิบัติงานได้รับวัคซีนแล้วจะสามารถป้องกันการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป
      ขณะที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 12-16 สิงหาคม 2564 ผ่านทาง LINE Official รพ.จุฬาภรณ์ https://bit.ly/MomForm2 ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะส่งข้อความ SMS ถึงคุณแม่ที่ลงทะเบียนเข้ามาทุกท่านให้เข้ามาดำเนินการทำแบบคัดกรองและใบยินยอม และนัดหมายการเข้ารับวัคซีนต่อไป เงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์ 1.คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 2.เข้ารับบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อาคาร 9 (ทีโอทีเดิม) ถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้น 3.ในวันฉีดวัคซีนกรุณานำเอกสารการฝากครรภ์ และบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงเป็นหลักฐานในการเข้ารับบริการ
    วันเดียวกันในพื้นที่จังหวัดต่างๆ มีการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรัง นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนแพ็กคู่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งทางโรงพยาบาลตรังจัดขึ้น โดยจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แพ็กคู่ โดยแบ่งเป็นคู่แม่ลูก โดยแม่ต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรืออยู่ใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และลูกหรือคนที่พาแม่มารับวัคซีนจะต้องมีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป โดยได้รับการฉีดวัคซีนทั้งแม่และลูก หรือคนพามา นอกจากนี้ยังมีการฉีดวัคซีนให้กับคู่สามีภรรยาที่ตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผ่านการให้คำแนะนำของคลินิกฝากครรภ์ของโรงพยาบาลตรังมาแล้ว โดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกอำเภอใน จ.ตรัง ลงทะเบียน ซึ่งรับจำนวนจำกัด 888 คู่ มีประชาชนสนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
    ที่โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา จัดฉีดวัคซีนโควิดพระราชทานซิโนฟาร์ม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือวันแม่แห่งชาติ ให้บริการ Walk-In จำนวน 1,200 คน เพื่อรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 และเข็มที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 หน้าอาคารตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลเบตง
    ขณะที่เรือนจำอำเภอเบตง นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง พร้อมด้วยทีมแพทย์ ร่วมมอบวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอเบตง และในวันนี้ 12 ส.ค. ทำการฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังรวม 254 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 217 คน ผู้ต้องขังหญิง 37 คน
    ที่ จ.สมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวศุภมิตา เรืองสิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสมุทรสาคร และคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร กับ อบจ.สมุทรสาคร ได้ร่วมกันลงพื้นที่นำหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนที่จัดฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเปราะบาง อำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการฉีด “วัคซีนฟาร์มสุข” นำร่องวันแม่แห่งชาติ ซึ่งได้ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ผ่านทาง www.สาครรวมใจ.com ระยะที่ 1.  


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"