กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเททองหล่อ'พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร'

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเททองหล่อ “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร”สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร

18 ก.ย.2565 – เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อ “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ รพ.ศิริราช

เมื่อเสด็จฯ  ถึงหน้าตึกอำนวยการได้เสด็จ ฯ  ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม แล้วเสด็จไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงคม ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง “พระพุทธเมตตาศิรราชคุณากร” พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ทรงประกอบพิธีเททอง 

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี เสด็จ ฯ ไปยังมณฑลพิธีเททอง ในการนี้ ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แล้วทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย  ทรงรับช้อน แล้วทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า แล้วพระราชทานช้อนคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธี

จากนั้นทรงถือสายสูตรเททองหล่อ “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าพนักงานลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์) ทรงเททองหล่อ “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” แล้ว (พระมหาราชครูรพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และวางใบมะตูม) เสร็จแล้วเสด็จออกจากมณฑลพิธีเททอง  เสด็จ ฯ เข้าศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก  (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา) จบแล้วเสด็จ ฯ ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ ต่อจากนั้นเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรต้นแบบพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร เสด็จออกจากศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี และเสด็จพระราชดำเนินกลับ 

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการจัดสร้างพระพุทธพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร โดยสังเขป ดังนี้  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ดำเนินการก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ณ จังหวัดสมุทรสาคร  มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้คณะฯ มีศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้บุคลากรทั่วไปมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุตามหลักการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาและผลิตงานวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ และเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,200 ล้านบาท หากแต่ยังขาดงบประมาณก่อสร้าง การจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประมาณ 2,000 ล้านบาท

การนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนจัดสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ”  ซึ่งหากแล้วเสร็จจะเป็นสถาบันที่เอื้อต่อการพัฒนาต่อยอดในด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ที่นําไปสู่การดูแลผู้สูงอายุของไทยให้สมบูรณ์ เป็นองค์กรต้นแบบของประเทศและภูมิภาคอาเซียน   ดังนั้นเพื่อเป็นการระดมทุนหารายได้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ปางประทานพร

ทั้งนี้ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามอันเป็นมงคลนี้ว่า  “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร”  เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและจองบูชา โดยจะนำรายได้สมทบทุนก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ”สำหรับการจัดสร้าง “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” นั้นจัดสร้างเป็น พระพุทธรูปบูชา และ พระบูชาห้อยคอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ – พระพุทธรูปบูชา เนื้อบรอนซ์  ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว จำนวนผลิต 3,000 องค์ บูชาองค์ละ 19,999 บาท  หน้าตัก 5 นิ้ว  จำนวนผลิต 3,000 องค์ บูชาองค์ละ  89,999 บาท ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวนผลิต 299 องค์ บูชาองค์ละ ราคา 249,999  – พระบูชาห้อยคอ ขนาด 3 ซม. จัดสร้าง 2 แบบ 1.ด้านหลังมีพญานาค  2. แบบลอยองค์ ทั้ง 2 แบบ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ (น้ำหนักประมาณ 2 บาท)  จำนวนผลิต 100 องค์  บูชาองค์ละ 199,999 บาท เนื้อเงินลงยา จำนวนผลิต 500 องค์ บูชาองค์ละ 4,999  เนื้อเงินลงยา จำนวนผลิต 500 บูชาองค์ละ 4,599  เนื้อนวโลหะ จำนวนผลิต 3,000  องค์ บูชาองค์ละ 2,999  เนื้อกะไหล่ทอง  จำนวนผลิต 10,000 องค์ บูชาองค์ละ 499 บาท

นอกจากนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” 1. บริจาคโดยตรงได้ที่ “ศิริราชมูลนิธิ”  ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช    วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30- 17.30 น.    วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 08.30– 16.30น. โทร.   0 2419 7658-60 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวัน เวลา 09.00 – 15.30 น.  สอบถาม โทรศัพท์ 02 419 7658-60,  0 2 414 1414 และ 02 419 7688•  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00- 17.00 น.  (หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถาม โทรศัพท์ 0 2849 6726

 2. บริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี  “ศิริราชมูลนิธิ(ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย)”          ประเภทออมทรัพย์ • ธนาคารกรุงเทพ  สาขา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  901-7-06044-4• ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาศิริราช  016-4-57906-4• ธนาคารกสิกรไทย   สาขาศิริราช  063-3-16546-7- กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากธนาคาร พร้อมระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ โดยส่งผ่านทาง โทรสาร 02419 7687, E-mail : donate_ [email protected], Line Official : @siriraj foundation หรือ ไปรษณีย์ มายังศิริราชมูลนิธิ เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

3. บริจาคด้วยเช็คขีดคร่อม  A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย “ศิริราชมูลนิธิ”4. บริจาคผ่าน application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากด้วยการสแกน QR Code  การบริจาคสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่ กฎหมายกำหนดทั้งนี้  ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบูชา “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” และร่วมบริจาค สร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” สอบถามรายละเอียด และสั่งจอง ได้ที่งานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์  โทร.024197646-8โทรสาร0241112953ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง  https://www.si.mahidol.ac.th/th/SiACG

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'หมอศิริราช' ถึงกับร้องไอ้หยา! ตัวเลขฝุ่น PM2.5

'หมอนิธิพัฒน์' ถึงกับผงะฝุ่นพิษไทย เตือนคนกรุงอย่าปลดหน้ากากในช่วงนี้แม้โควิดเบาบางลง เรียกร้อง 4 ข้อ โดยเฉพาะพรรคการเมืองให้เสนอนโยบายแก้ไขไม่ใช่มุ่งแต่เพิ่มเงิน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬารักบี้ เฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงิน

24 ม.ค.2566 - เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย นำพันตำรวจโท กุลธน ประจวบเหมาะ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ

23 ม.ค.2566 - เวลา 14.30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระสุหร่ายเหรียญพระ รร.ตชด.

13 ม.ค.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตำรวจโท ดร ปินเฉลียว ประธานมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเจิมเทวรูปในพระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย

4 ม.ค.2565 - เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติปี 64

4 ม.ค.2565 - เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี