ในหลวงพระราชทานผ้าไตรในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานผ้าไตรและสังฆทานถวายในพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ  

16 ธ.ค. 2565 – เวลา 11.30 น. ที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พระพรหมวัชราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีจำนวนมาก  

ทั้งนี้ ในพิธีได้มีการกล่าวถวายพระพร จากนั้oพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา บริกรรมคาถาจุดเทียนเท่าพระองค์ เทียนมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ และเทียนบูชาเทพยดานพเคราะห์ ต่อมาโหรประกาศอัญเชิญเทวดา และกล่าวบูชาเทวดานพเคราะห์วันอาทิตย์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทประจำวันอาทิตย์แล้ว โหรจึงกล่าวบูชาเทวดานพเคราะห์สลับกับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประจำดาวนพเคราะห์จนครบ ทั้ง 9 วัน

นายอิทธิพล กล่าวว่า ตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร โดยสมเด็จพระอริยวงศาตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาโปรดให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลนั้น ศน. จึงร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล 

โอกาสนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร และสังฆทานถวายในการประกอบพิธี  ซึ่งการสวดมนต์หรือการเจริญพระพุทธมนต์นั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เชื่อว่า จะช่วยป้องกันภัยอันตรายจากโรคภัยต่างๆ และทำให้เกิดความสุขสวัสดี  พร้อมกับแผ่เมตตาและทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะทำให้พระปริตรนั้นมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้น   

” นอกจากนี้ ศน. ยังได้ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.) ทั่วประเทศในการประกอบพิธียังวัดต่างๆ รวมถึงองค์กรเครือข่าย 5 ศาสนา ประกอบด้วย พุทธ คริสต์ อิสลาม พรหมณ์-ฮินดู และซิกข์  ในการจัดพิธีทางศาสนาถวายพระพรชัยมงคลขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนายังศาสนสถานของแต่ละศาสนาอีกด้วย” รมว.วธ. กล่าว  

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

7 มี.ค.2566 - เวลา 19.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ดังนี้

ศักดิ์สยาม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์

ภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีดุอาฮ์ ถวายพระพรแด่ 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ'

- เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูพรหมประภัสสร

สภาจัดพิธีขอพรทั้ง 'พุทธ-คริสต์-อิสลาม' ถวายพระพรแด่พระองค์ภา

สภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมพิธีขอพรตามหลักศาสนาคริสต์-อิสลาม ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ