ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีในโอกาส สี จิ้นผิง ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีนสมัยที่ 3

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีในโอกาส สี จิ้นผิง ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีน สมัยที่ 3

14 มี.ค.2566 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายสี จิ้นผิง (Mr. Xi Jinping) ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ความว่า ในโอกาสอันสำคัญที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง                      และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจแห่งรัฐทุกประการ

การดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนนี้ นอกจากจะแสดงถึงจุดสำคัญในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของจีนให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว ยังแสดงถึงศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนในการเป็นผู้นำและผลงานที่ผ่านมาของท่านในอดีต ประเทศจีนจะยังคงสืบสานฐานะความเป็นระบบเศรษฐกิจในระดับแนวหน้าและมีส่วนขับเคลื่อนความเจริญเติบโตในโลกอย่างสำคัญ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในวงกว้างอีกด้วย

ประเทศจีนและไทยมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนาน ข้าพเจ้ายังคงระลึกถึงการได้พบกับท่านประธานาธิบดี ระหว่างการมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเราได้ร่วมยืนยันความเชื่อมั่นในอนาคตถึงความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนให้กันและกัน ในกรอบแห่งความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ไม่เพียงแต่การค้าและการลงทุน แต่ยังมุ่งความสัมพันธ์ระดับประชาชน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันอันจะเพิ่มพูนประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เดี๋ยวรักเดี๋ยวชังในสัมพันธภาพระหว่าง 'รัสเซีย' และ 'จีน'

ในช่วงสงครามเย็น ทั้งสองประเทศเคยยืนหยัดต่อสู้ที่เส้นพรมแดนเดียวกัน ก่อนจะหมางเมินกัน จนมาถึงตอนนี้รัสเซียและจีนได้กลายเป็นหุ้นส่วนทาง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ 'พระพรหมดิลก'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตกัวเตมาลา เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

15 มี.ค.2566 - เวลา  15.13  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายการ์โลส  อุมเบร์โต ฆิเมเนซ ลิโกนา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม