3 ผลงานศิลปะขับเคลื่อน'THACCA SPLASH'

งาน THACCA SPLASH-Soft Power Forum 2024 เป็นงานประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ 11 สาขาอุตสาหกรรม เพื่อเปิดภูมิทัศน์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยและโลก ศิลปะเป็นหนึ่งในสาขาที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจนอกจากอุตสาหกรรมดนตรี, ภาพยนตร์, หนังสือ, เกม, ท่องเที่ยว, เฟสติวัล, ออกแบบ, แฟชั่น,กีฬา และอาหาร โอกาสสำคัญนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมนำเสนอผลงานศิลปะสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันในงานครั้งนี้

นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า ตนได้เข้าร่วมการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ต่อ น.ส. สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยรายงานแผนการดำเนินงาน สนับสนุนนโยบายของ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ (Thailand Creative Content Agency หรือ THACCA) ของรัฐบาล เพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ซึ่งล่าสุดรัฐบาลโดย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ กำหนดจัดงาน THACCA SPLASH-Soft Power Forum 2024 ระหว่าง วันที่ 28-30 มิ.ย. นี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตนจึงนำเสนอ ว่า สศร. มีทรัพยากรบุคคลด้านศิลปะร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง ทั้งศิลปินศิลปาธร ศิลปินสาขาศิลปะร่วมสมัย จึงพร้อมให้ความร่วมมือในการนำผลงานของศิลปิน ไปร่วมจัดแสดงผลงานร่วมในด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ และหาแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย

สำหรับผลงานชั้นเยี่ยมที่เตรียมนำเสนอในฟอรัมสำคัญนี้ นายโกวิท กล่าวต่อว่า คัดเลือกผลงานของศิลปินร่วมสมัย จำนวน 3 คน เข้าร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ นายมณเฑียร บุญมากับผลงาน “ Melting Void “ เทคนิคประติมากรรมทองเหลือง ปิดทองคำเปลว เหล็ก สร้างขึ้นจากแม่พิมพ์พระพุทธรูป ผู้ชมสามารถมุดเข้าไปยืนอยู่ภายในแม่พิมพ์พระพุทธรูป คล้ายกับได้เข้าไปอยู่ในองค์พระ เมื่อสายตา เริ่มชินกับความมืด คนดูจะได้เห็นพระพักตร์ของพระพุทธรูป และแสงสว่างเป็นจุดๆ คล้ายกลุ่มดวงดาว อยู่บริเวณเหนือเศียรอีกด้วย ภาพที่เห็นและความรู้สึกที่ได้รับจะแตกต่างไปจากภาพที่เห็นองค์พระภายนอก ซึ่งเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงของอุปกรณ์ข้าวของสำหรับการหล่อพระและพื้นผิวที่ขรุขระหยาบกร้านของแม่พิมพ์ ทั้งพระพักตร์ที่สงบนิ่งและกลิ่นสมุนไพรที่เคลือบไว้ภายใน ทำให้ผู้ที่มุดเข้าไปเกิดความสงบขึ้นแก่จิตใจ อาจารย์มณเฑียรกล่าวถึงผลงานชิ้นนี้เอาไว้ว่า “ข้าพเจ้าปรารถนาให้ที่ว่างในองค์พระปฏิมาเป็นที่พำนักแห่งจิตใจ สติของผู้คน ที่ปรารถนาให้สภาวะของจิตนั้นเข้าสู่มิติของความสงบและผ่อนคลาย”

ขณะที่ นายสาครินทร์ เครืออ่อน นำเสนอผลงาน”Yellow Simple” ที่มีกลิ่นอายศิลปะไทยประเพณี  ประติมากรรมสื่อผสมรูปศีรษะมนุษย์ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะแบบพุทธศิลป์ ภายในกลวง และมีกลิ่นอ่อน ๆ จากผงขมิ้น ผลงานจัดแสดงแบบศิลปะจัดวางเฉพาะที่ ศีรษะมนุษย์นี้สะท้อนความโกลาหลของภาวะสังคมจากท่าทางที่คลุมเครือทับซ้อนระหว่างการนอนนิ่งอย่างสงบกับ การนอนอย่างครุ่นคิด แสดงถึงบุคลิกภาพของผู้คนในสังคมไทยที่มีความเชื่อแบบสังคมพุทธ คือความสงบนิ่งและการปล่อยสภาวะภายในให้ว่างแม้ตกอยู่ท่ามกลางปัญหา นำไปสู่การขบคิดถึงความเหมือนที่แตกต่างระหว่างความเพิกเฉยปล่อยวางกับการรู้เท่าทันสภาวะที่เป็นอยู่ รวมถึงการคิดและการแก้ปัญหาด้วยความรู้ และมีสติ ท่ามกลางวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและสภาพจิตใจของผู้คนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก

ส่วน น.ส.กวิตา วัฒนะชยังกูร กับผลงานวิดีโออาร์ต 2 ชุด ชื่อ” เครื่องปั่นไหม” และ”กระสวย”  เทคนิคภาพพิมพ์บนแคนวาสและวิดีโออาร์ต จะโชว์ในงาน THACCA SPLASH-Soft Power Forum 2024   กวิตาเป็นศิลปินรุ่นหญิงรุ่นใหม่ใช้ร่างกายเป็นสื่อในงานวิดีโออาร์ตและศิลปะการแสดงสด เพื่อวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของสตรีในสังคมร่วมสมัยอย่างตรงไปตรงมา ผ่านการจำลองตัวเองเป็นข้าว ของหรือเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ ความเท่าเทียมทางเพศ การใช้แรงงาน และการถูกทำให้เป็นวัตถุหรือสินค้าในระบบทุนนิยมโลกาภิวัฒน์  ผลงานวิดีโออาร์ตทั้ง 2 ชุดนี้ กวิตาแปรสภาพตัวเองเป็นเครื่องปั่นไหมและกระสวยทอผ้า ด้วยการใช้ เส้นด้ายพันรอบตัวและเคลื่อนไหวเลียนลักษณะของอุปกรณ์ทอผ้า  แม้ใบหน้านิ่งเฉย แต่ผู้ชมสัมผัสความทุลักทุเลที่ปรากฏในทุกขณะอันยากลำบากของการเคลื่อนตัว รูปแบบ การนำเสนอที่ชวนกระอักกระอ่วนขัดแย้งกับสีสันสดใสเป็นกลวิธีอับแยบคาย ศิลปินวิพากษ์บทบาทของแรงงานหญิงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

งานนี้ แสดงพลังศิลปะและศิลปินของประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเข้าสู่การขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อย่างเต็มตัว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บรรพชาอุปสมบท-บวชชีพรหมโพธิ ปฏิบัติธรรมสังเวชนียสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล

18 ก.ค.2567- นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล และมูลนิธิพระธรรมวิทยากรไทยในแดนพุทธภูมิ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพรหมโพธิ เฉลิมพระเกียรติ

ยอดชมมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ 5 วัน 5 แสนคน

16 ก.ค.2567 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

'วันอาสาฬหบูชา' เปิดพื้นที่อนุรักษ์วิถีแห่งศรัทธา

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีนี้ ตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2567  ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสน อาสาฬหบูชา ย่อมาจากคำว่า "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่ 4 ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย มักตรงกับเดือน ก.ค. หรือ

ชวนเที่ยว'สวนแสง'งานมหรสพสมโภช ชมนิทรรศเฉลิมพระเกียรติ

13 ก.ค.2567 - นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั