ป.ป.ช.เปิดเซฟ 52 ส.ส.พ้นตำแหน่ง ‘เต้’ พระกริ่งปวเรศทองคำ 50 ล. ‘สุชาติ’ ปืน 11 กระบอก

ป.ป.ช.เปิดเซฟ 52 ส.ส.พ้นตำแหน่ง ‘วราวุธ’ 826 ล้าน เฉพาะเงินฝาก 351 ล้าน ‘ประภัตร’ 93 ล้าน บ้านเรือนไทยหลังละ 20 ล้าน ‘สุชาติ ตันเจริญ’ 52 ล้าน ปืน 11 กระบอก ‘วัน อยู่บำรุง’ 110 ล้าน ห้องชุดสมุทรสาครพรึ่บ ‘เต้ มงคลกิตติ์’ 184 ล้าน มาจากพระเครื่อง เฉพาะกริ่งปวเรศทองคำ 50 ล้าน

12 มิ.ย.2566- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. 52 คน เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 โดยมีบุคคลที่น่าสนใจ ดังนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา โดยนายวราวุธ แจ้งว่า ตนเอง พร้อมนางสุวรรณา ศิลปอาชา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 826,090,160 บาท เป็นทรัพย์สินของนายวราวุธ 655,257,138 บาท เป็นของนางสุวรรณา 159,709,597 บาท และทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 11,123,424 บาท 

 สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินสดของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 700,000 บาท เงินฝากของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมกัน 351,967,875 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 11,716,269 บาท ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 30 รายการ มูลค่ารวมกัน 238,601,910 บาท โดยเป็นของนายวราวุธ 28 รายการอยู่ใน จ.สุพรรณบุรีทั้งหมด ส่วนอีก 2 รายการเป็นของนางสุวรรณาอยู่ใน จ.นนทบุรี โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 3 รายการ รวมกัน 88,871,351 บาท ได้แก่ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 15,000,000 บาท บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 50,000,000 บาท และบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จประมาณ 30% มูลค่า 23,871,351 บาท ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 27,788,900 บาท สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมกัน 44,003,850 บาท ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 184 รายการ รวมกัน 62,410,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี พระเครื่อง และทองคำ ทั้งนี้ นายวราวุธ แจ้งว่า ตนเองมีรายได้ต่อปี 3,773,670 บาท มีรายจ่ายต่อปี 6,192,360 บาท โดยเป็นค่าสำนักงานทรัพย์สิน 1,872,360 บาท ค่าใช้จ่ายในครอบครัว 4,320,000 บาท ส่วนนางสุวรรณามีรายได้ต่อปี 191,381 บาท 

นายประภัตร โพธสุธน อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา โดยนายประภัตร ระบุสถานภาพโสด พร้อมกับแจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 93,433,313 บาท โดยเป็นเงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 3,351,413 บาท เงินให้กู้ยืม 8,000,000 บาท ที่ดิน จำนวน 19 รายการ มูลค่า 48,526,900 บาท อยู่ที่ จ.สุพรรณบุรี และ จ.เชียงใหม่ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ 25,000,000 บาท โดยเป็นบ้านไม้เดี่ยว 1 ชั้น ที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 20,000,000 บาท และบ้านตึกเดี่ยว 2 ชั้น ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5,000,000 บาท ยานพาหนะ 3,525,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 180,000 บาท ทรัพย์สินอื่น จำนวน 6 รายการ 4,350,000 บาท โดยเป็นนาฬิกา 8 เรือน แหวน 2 วง พระเครื่อง เหรียญบูชา 247 องค์ สร้อยคอทองคำ 14 เส้น เหรียญที่ระลึกทองคำและเงิน 250 เหรียญ และธนบัตรที่ระลึกฉบับ 500 บาท 500 ฉบับ ทั้งนี้ นายประภัตร แจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 1,715,761 บาท มีรายจ่ายต่อปี 600,000 บาท 

นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ แจ้งว่า ตนเอง พร้อมนางกรกนก ขำนุรักษ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 21,135,506 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายนริศ 16,505,663 บาท เป็นทรัพย์สินของนางกรกนก 3,614,046 บาท เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,015,797 บาท สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินสดของผู้ยื่น 6,850,000 บาท เงินฝากของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมกัน 3,336,366 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่น 202,340 บาท ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 7,546,800 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่น 1,680,000 บาท ยานพาหนะของคู่สมรส 600,000 บาท ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ปืน 3 กระบอก แหวนเพชร แหวนทอง แหวนทองเพชร ชุดเครื่องประดับมุก 4 ชิ้น สร้อยข้อมือทองเพชร สร้อยทองพร้อมพระเลี่ยมทอง และสร้อยพร้อมองค์จตุคามรามเทพมูลค่า 270,000 บาท รวมกัน 920,000 บาท นอกจากนี้ นายนริศแจ้งว่า คู่สมรสมีหนี้สิ้นเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 125,864 บาท  

นายสุชาติ ตันเจริญ อดีต ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ ระบุสถานภาพโสด มีบุตร 3 คน คือ นายคชาภา ตันเจริญ นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ และ ด.ญ.ชุติมันต์ ตันเจริญ อายุ 9 ขวบ ซึ่งจดทะเบียนรับบุตรธรรมวันที่ 20 ม.ค.63 โดยนายสุชาติแจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 52,515,557 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 160,802 บาท ที่ดิน จำนวน 5 รายการ 46,126,275 บาท อยู่ที่ กทม. กำแพงเพชร และฉะเชิงเทรา โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6,648,480 บาท โดยเป็นบ้านพักอาศัยตึก 2 ชั้น อยู่ที่เขตจตุจักร กทม. ทรัพย์สินอื่น จำนวน 12 รายการ 580,000 บาท ซึ่งเป็นปืน 11 กระบอก และสิทธิในกองมรดกของบิดาและมารดา อยู่ในระหว่างรวบรวมยังไม่ทราบจำนวนและมูลค่า และมีหนี้สินทั้งสิ้น 589,332 บาท ทั้งนี้ นายสุชาติ แจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 1,388,880 บาท 

นายวัน อยู่บำรุง อดีต ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย โดยแจ้งว่า ตนเอง พร้อมนางณาลดา ผลนุกูลกิจ คู่สมรส (อยู่กินฉันสามีภรรยา)  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 110,488,753 บาท เป็นทรัพย์สินของนายวัน 108,402,118 บาท เป็นทรัพย์สินของนางณาลดา 2,004,967 บาท และเป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 81,665 บาท สำหรับรายละเอียดทรัพย์สินประกอบด้วย เงินสดของผู้ยื่น 2,000,000 บาท เงินฝากของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมกัน 10,063,518 บาท ที่ดินของผู้ยื่น จำนวน 45 รายการ 61,091,900 บาท อยูที่ กทม. เพชรบุรี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่น จำนวน 26 รายการ 24,243,333 บาท เป็นบ้านพัก 3 ชั้น บ้านพัก 2 ชั้น บ้านพัก 1 ชั้น ตึกเดี่ยว 2 ชั้น ตึกแถว  และห้องชุด 20 รายการซึ่งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาครทั้งหมด  ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส มูลค่า รวมกัน 11,675,000 บาท ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 5 รายการ รวมกัน 1,415,000 บาท ได้แก่ นาฬิกา 2 รายการ และปืน 3 กระบอก ไม่มีหนี้สิน ทั้งนี้ มีรายได้ต่อปี 360,000 บาท มีรายจ่ายต่อปี 700,000 บาท

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ แจ้งว่า ตนเอง พร้อม น.ส.พัทธนันท์ ฤทธิ์ชัยเรืองเดช คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 184,916,065 บาท เป็นทรัพย์สินของนายมงคลกิตติ์ 168,635,141 บาท เป็นทรัพย์สินของ น.ส.พัทธนันท์ 16,260,082 บาท เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 20,841 บาท สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมกัน 97,612 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 43,363 บาท เงินให้กู้ยืมของผู้ยื่น 5,749,500 บาท ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 20,572,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 6,125,000 บาท ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 3,550,000 บาท สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมกัน 195,588 บาท ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน จำนวน 21 ราย มูลค่า 148,583,000 บาท ในจำนวนนี้นายมงคลกิตติ์แจ้งว่า เป็นกริ่งปวเรศทองคำ น้ำหนัก 3 บาท มูลค่า 50 ล้านบาท พระร่วงหลังรางปืนพร้อมทองคำ น้ำหนัก 2 บาท มูลค่า 12 ล้านบาท พระสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทอง น้ำหนัก 2 บาท มูลค่า 30 ล้านบาท พระพุทธชินราชใบเสมา พร้อมทอง น้ำหนัก 2 บาท มูลค่า 2.54 ล้านบาท พระสมเด็จวัดระฆัง พร้อมทอง น้ำหนัก 1 บาท มูลค่า 40.02 ล้านบาท พระรอดลำพูนเลี่ยมทอง น้ำหนัก 1 บาท มูลค่า 10.02 ล้านบาท พระคงลำพูน เลี่ยมทอง 1 บาท มูลค่า 320,000 บาท  ส่วนรายการอื่นเป็นเครื่องประดับสตรี โทรศัพท์เหรียญกษาปณ์และธนบัตรโบราณ รวมถึงสุนัขพันธุ์บีเกิล 2 ตัว มูลค่า 25,000 บาท นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 20,825,078 บาท 

นายชูศักดิ์ แอกทอง อดีต ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย พร้อมนางเพ็ญสิริ สิริปัญญาภักดิ์ คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 40,609,351 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 670,364 บาท, นายดะนัย มะหิพันธ์ อดีต ส.ส.อำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย พร้อมนางโสภิต มะหิพัยธ์ คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 12,274,556 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 7,646,456 บาท, น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย สถานภาพโสด แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 20,080,804 บาท ไม่มีหนี้สิน, นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ อดีต ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย และน.ส.อังศุมาลี ไพรศรี คู่สมรส (อยู่กินกันฉันสามีภริยา) แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 19,405,107 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 9,981,843 บาท, นายรุ่งโรจน์ ทองศรี อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย พร้อม นางแคทเธอริน คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 33,547,781 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 188,671 บาท

นายศุภชัย ใจสมุทร อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พร้อมนางสุภางค์ ใจสมุทร คู่สมรสแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 14,147,775 บาท ไม่มีหนี้สิน, นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ อดีต ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 103,917,330 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 119,218 บาท, นายสงวน พงษ์มณี อดีต ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย พร้อม นางจารุพรรณ ไชยชะนาญ คู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 12,344,349 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,147,499 บาท, นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พร้อมนางเพ็ชรี อมรวิวัฒน์ คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 206,826,906 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 6,964,220 บาท

นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมนางอภิรดี ประวีณวงศ์วุฒิ คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 38,774,388 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 832,132 บาท, นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมนางภาวนา ดนัยตั้งตระกูล คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 30,836,065 บาท แจ้งว่ามีหนี้สินทั้งสิ้น 230,062 บาท, นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย พร้อมนางยุวพร  ฐิติพิทยา คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 250,524,692 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 20,712,952 บาท, นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ พร้อมนางชาลินี มีศักดิ์ คู่สมรส  แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,293,402 บาท, นายยุทธนา โพธสุธน อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แจ้งว่า ตนเอง พร้อมนางสาวสาวิกา พาณิชย์พิศาล คู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภริยา ละมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน  มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 302,929,533 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 9,204,881 บาท  

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! 4 มี.ค. ศาลฎีกาฯ นัดตัดสินคดี ‘ยิ่งลักษณ์’ จัดงบอีเวนต์เอื้อประโยชน์

เวลา 09.30 น. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดฟังคำพิพากษาคดี อม.2/2565 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์

เลขาฯป.ป.ช. เผยที่ประชุมยังไม่ถกคดีบิ๊กโจ๊ก จับตาพรุ่งนี้เข้าเป็นวาระจรหรือไม่

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการ ป

อสส.ฟัน 'สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง -เนตร นาคสุข' กับพวก รวม 8 คน ตามมติ ป.ป.ช. ปมคดี 'บอส วรยุทธ'

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีหนังสือถึงอัยการสูงสุด แจ้งมติของคณะกรรมการป้องกันและ