สาขา-ตัวแทนปชป.อีสาน ออกแถลงการณ์หนุน 'อภิสิทธิ์' เป็นหัวหน้าพรรค

48 สาขา และตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ภาคอีสาน ออกแถลงการณ์หนุน "อภิสิทธิ์" เป็นหัวหน้า ปชป. ร่วมสร้างเอกภาพจากบุคลากรทุกรุ่น หวังเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชน

4 ก.ค.2566 - ที่จังหวัดขอนแก่น ภายหลังการประชุมหารือร่วมกันของสาขาและตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) ทั้ง 48 แห่งได้แสดงจุดยืนเพื่อสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้เป็นหัวหน้าฯ

ตามที่พรรคประชาธิปัตย์ จะมีการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้า และคณะกรรมการบริหาร พรรคชุดใหม่ ในวันที่ 9 ก.ค. 2566 แทนชุดเดิม ซึ่งได้หมดวาระลงนั้น

พวกเราในฐานะสาขาและตัวแทนพรรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)ได้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดและประมวลความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากสมาชิกในระดับต่างๆซึ่งมี ข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีบทบาทอย่างสําคัญ ต่อการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนจะสามารถยึดเหนี่ยวได้ ดังนั้นการเลือกกรรมการบริหารพรรค โดยเฉพาะตําแหน่งหัวหน้าพรรค ที่ต้องทําหน้าที่นำพาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศ จึงมีความสําคัญ และจําเป็นที่จะต้องได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และ มีหลักคิดที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติ และประชาชนได้

พวกเราจึงมีมติร่วมกันเพื่อนําเสนอต่อพรรคและเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศดังนี้

1. พวกเราขอสนับสนุน นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค และอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทําหน้าที่หัวหน้าพรรคเพื่อนําพาองค์กรที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันทางการเมืองแหง่นี้ ให้เกิดศรัทธา และความเชื่อมั่นที่ประชาชนสามารถยึดเหนี่ยวเพื่อรักษาระบอบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อไป

2. พวกเราเห็นว่าบุคลากรทุกองค์ประกอบของพรรค ต่างมีคุณค่าตามสถานภาพและความรับผิดชอบจึงอยากเห็นความสามัคคีและความเป็นเอกภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร แห่งนี้ให้เป็นที่พึ่งหวังของประชาชนได้

3. พวกเราขอสนับสนุนท้ังอุดมการณ์ และประสบการณ์ของบุคลากรรุ่นเก่า และผสม ผสานกับบุคลากรรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาสืบทอดเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ เพื่อความยั่งยืนของ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ถือเป็นสถาบันทางการเมืองของประเทศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อแสดงจุดยืนของ สาขาพรรค ตัวแทนพรรค และพี่น้องประชาชน ท้ังที่เป็น และไม่ไ่ด้เป็นสมาชิกพรรคจากพื้นที่ภาคตตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)และขอเชิญชวนพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทุกท่านทั่วประเทศร่วมสืบทอดเจตนารมณ์ร่วมกัน

ด้วยจิตคารวะ
สาขา และ ตัวแทนจังหวัดภาคอีสาน ทั้ง 48 แห่ง ที่ประสานงานเบื้องต้น(ตามรายชื่อที่ปรากฏในแถลงการณ์)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'นราพัฒน์' ถอยชิงเก้าอี้หัวหน้าปชป. หนุน 'เฉลิมชัย' ทีมเดียวกัน

นายนราพัฒน์​ แก้วทอง รักษาการรองหัวหน้าพรรค และผู้สมัครชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์​ (ปชป.)ให้สัมภาษณ์กรณี 21 สส.ปชป. เชิญให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นหัวหน้าพรรค ว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ตนจะสู้ทำไม เพราะ

'เฉลิมชัย' ขอเวลาคิด 1-2 วัน หลัง 21 สส.ประชาธิปัตย์ เชิญนั่งหัวหน้าพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ 21 สส.พรรคประชาธิปัตย์เห็นพ้องเชิญนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน มาเป็นหัวหน้าพรรคคนที่ 9 ทั้งหมดได้เดินทางไปยังบ้านพักของนายเฉลิมชัย โดยนายประมวล พงษ์ถาวราเดช ประธาน

'ไพฑูรย์' กระตุกผู้ใหญ่ในพรรคเชียร์คนรุ่นใหม่นั่งหัวหน้า ปชป. คนชนะต้องใจกว้าง คนแพ้อย่าหนี

นายไพฑูรย์ แก้วทอง กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะบิดาของนายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายนราพัฒน์ ต้องลงแข่งขันกับน.ส.วทันยา บุญนาค ประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมือง กทม.พรรคประชาธิปัตย์

'หมอผีเมืองคอน' ชี้ หัวหน้าปชป.ต้องมีวิสัยทัศน์ทันสมัย แนะอย่าลืมปรึกษาคนเก่าคนแก่บ้าง

นายสัมพันธ์ ทองสมัคร อดีตรมว.ศึกษาธิการ ผู้อาวุโสทางการเมืองนครศรีธรรมราช ในฐานะศิษย์เก่าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การเลือกตั้ง