พม. แย้มข่าวดี! จ่อคลอดของขวัญปีใหม่ งดดอกเบี้ยโรงจำนำรัฐ

4 ธ.ค. 2566 – ที่โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ หนองบัวลำภู นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาศปีใหม่ กระทรวง พม. จะมีของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนทั้งหมด โดยมีรายละเอียดรายละเอียดดังนี้

1.สำนักงานธนานุเคราะห์ฟรีดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่จำนำไม่เกิน 5,000 บาท ในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 44 สาขาทั่วประเทศ

2.อบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงินและอาชีพ จำนวน 2,200 คน

3.เรียนฟรี มีโอกาสสร้างงานสร้างรายได้ให้เยาวสตรี สตรีและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผ่านการเสริมทักษะทางอาชีพกว่า 20 หลักสูตร โดยมุ่งเป้าฝึกอบรม 20,000 คนทั่วประเทศ

4.การเข้าถึงสิทธิครอบครัวเด็กแรกเกิดอย่างมีคุณภาพ ค้นหาเด็กตกหล่น เร่งรัดการลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด389,727 คน

5.พัฒนาต้นแบบสถานพัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ

6.ปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัย 100,000 ครัวเรือน

7.สนับสนุนการบริบาล และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผ่านกลไกศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ 9 จังหวัด 14 พื้นที่

8.โครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุจำนวน 1,107 ครอบครัว

9.ตั้งศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ให้บริการ 24 ชั่วโมงในพื้นที่ 77 จังหวัด เร่งรัดจัดการเพื่อสวัสดิภาพประชาชนที่ประสบเหตุวิกฤตทางสังคมมากกว่า 2,567 ครอบครัว

10.มุ่งสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง และราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง รวม 4,250 ครอบครัว ผ่านกลไกการพัฒนาในพื้นที่ภายใต้แนวคิดบีซีจีโมเดล มุ่งสร้างรายได้ 79.8 ล้านบาท

11.สร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพคนพิการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ 3 หลักสูตร ส่งเสริมครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลในชุมชน 400 ครอบครัว พัฒนาระบบบริการเบ็ดเสร็จ (วันสต็อปเซอร์วิช) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ 50,000 คน

ซึ่งทั้งหมดกำลังทำแผนอยู่ จะนำเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อรับทราบ ภายในเดือนธ.ค. คาดว่าจะทันในช่วงเทศกาลปีใหม่.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อนุฯสวัสดิการ พม. ชงปรับเบี้ย 'เด็กแรกเกิด-ผู้สูงอายุ-คนพิการ' ลุ้นบอร์ดชุดใหญ่ไฟเขียว

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในวาระสำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง

เปิดภารกิจนายกฯ ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งแรก 27-29 ก.พ.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง มีภารกิจเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ 27 - 29 ก.พ. นี้ โดยช่วงเช้าวันที่ 27 ก.พ. นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

'เศรษฐา' ลั่นกลางครม. ไม่ห่วงเรื่องบารมี ย้ำอีกรอบให้ลดจำนวนผู้ติดตามขบวนนายกฯ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงข้อสั่งการรนายกรัฐมนตรี ว่า นายกฯระบุว่าก่อนหน้านี้เคยสั่งการไปแล้วว่าขอให้ลดจำนวนผู้ติดตามในการลงพื้นที่ตรวจราชการ แต่ปรากฎว่าขบวนก็ยังยาวอยู่ คนคิดตามก็ยังเยอะอยู่

ครม. อนุมัติใช้งบปี 66 ไปพลางก่อน วงเงิน 104 ล้าน จัดเทศกาลสงกรานต์

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ