คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชา เน้นส่งเสริมกินใช้ให้ปลอดภัย เร่งสร้างความเข้าใจ ก่อนเสียโอกาสในการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม

นพ.ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการ รองอธิบดีกรมต่างๆ ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนเริ่มประชุมประธานได้กล่าวถึงเหตุผลของการปลดกัญชาออกจากรายการยาเสพติด ว่าเป็นการคืนกัญชาให้ประชาชน ได้นำไปใช้ในสร้างสุขภาพ เศรษฐกิจ เพราะกัญชาเป็นพืชท้องถิ่นของไทย คนไทยเรามีประสบการณ์การใช้กัญชามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเมื่อกัญชาถูกบรรจุในรายการยาเสพติดให้โทษก็ทำให้การใช้ประโยชน์หยุดชะงัก และกลับมาพัฒนาอีกครั้งในปี 2562 ที่พรบ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7  (พ.ศ.2562) อนุญาตให้นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ แต่การพัฒนากัญชาในประเทศเราก็ยังช้ากว่าต่างประเทศ ทั้งๆที่เป็นพืชท้องถิ่น เพราะมีข้อจำกัดด้านกฏหมาย จึงเป็นเหตุผลสำคัญของการปลดพืชกัญชาคืนให้ประชาชนใช้ประโยชน์  "การใช้ในสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข  ทำให้เรามั่นใจว่า กัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์จริง  แต่ก็เช่นเดียวกับการใช้สมุนไพรอื่นๆ ที่ก็มีข้อจำกัดในการใช้ ซึ่งเราต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม  ในขณะเดียวกันทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับความปลอดภัยของภาคประชาชน ตามที่องค์กรวิชาชีพและภาคประชาสังคมห่วงใย วันนี้กรมการแพทย์ก็มานำเสนอ ให้เห็นสถิติว่า  ผู้ที่ติดกัญชาตลอด 5 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มคงที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า การปลดพืชกัญชาให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาการเสพติดมากขึ้น  แต่เราก็ยังคงเฝ้าติดตามความปลอดภัย ผ่านการบูรณาการข้อมูลจากกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ จะนำมารายงานในคณะกรรมการทุกเดือน เพื่อให้สามารถที่จัดการได้ทันเวลา หากพบปัญหา"  นพ.ประพนธ์กล่าว

วันนี้มีการนำเสนอข้อมูลจากกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต คณะกรรมการอาหารและยา กองบริหารการสาธารณสุขและสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ถึงแนวทางการทำงานหลังปลดพืชกัญชาจากรายการยาเสพติด ซึ่งมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง  โดยในที่ประชุมประธานได้เน้นย้ำว่า การทำงานต้องเน้นการส่งเสริม บนพื้นฐานของความปลอดภัย ไม่ทำให้เสียโอกาสในการใช้ประโยชน์  โดยขอให้แต่ละหน่วยงานลงไปทำงานกับพื้นที่ กับประชาชนและกลับมาแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการประชุมครั้งต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"อนุทิน -มนัญญา-ชาดา" เปิดงานมหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 พัฒนาต่อยอดพืชกัญชาเป็นโปรดักส์แชมป์เปี้ยน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ชุมชน คนร่วมงานนับหมื่น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “กัญชา กัญชง ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ” และมอบต้นกัญชาให้กับตัวแทนประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับต้นกัญชาผ่านแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ”

“หมอรุ่งเรือง” ขอ “อ.เจษฎา” ใช้สติและปัญญา แทนอคติ ต้องพูดบนข้อเท็จจริง “วิชาการ” มิใช่ “อารมณ์ความรู้สึก”

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) กล่าวถึงกรณีที่ รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาวิพากษ์ วิจารณ์ระบบการบริหารจัดการยาโควิด-19 ของประเทศไทย

'จาตุรนต์' แนะ 'อนุทิน' เร่งเคลียร์ กม.ควบคุมกัญชา

'จาตุรนต์' แนะ 'อนุทิน' เร่งแก้ไขปัญหาสุญญากาศกัญชาโดยเฉพาะในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะปัจจุบันดูเหมือนไปคนละทิศละทางระหว่าง สธ.และตำรวจ

สธ.แถลงด่วน ขอคืนหนังสือส่งถึงตำรวจ ขอทบทวนให้จับกุมใช้กัญชา 4 กรณี

กระทรวงสาธารณสุข แถลงด่วน ขอคืนหนังสือส่งถึงตำรวจ ขอทบทวนกรณีให้จับกุมใช้กัญชา 4 กรณี เตรียมปรับปรุงประกาศกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม เหลือเฉพาะ “ช่อดอก”

เห็นแก่ประชาชน และเอาความจริงมาคุยกัน ! “พลพีร์” ขอ “อรุณี เพื่อไทย” มองให้ขาดเรื่องกัญชา อย่าอ้างข่าวดราม่าปิดกั้นโอกาสคนไทย 70 ล้านคน

กรณีที่ น.ส.อรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ออกมาโจมตีนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ 27 กรกฎาคม 2565 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี