อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่นครพนม เยี่ยมชมผลสำเร็จโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม โดยมี นางสาววัชรี ปุกหุต  สหกรณ์จังหวัดนครพนม นายชื่น คำมุงคุณ ประธานกรรมการสหกรณ์  และสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความหน้าของการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนด้านการตลาดให้กับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนในเขตตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จำนวน 1,524 ไร่ มีเกษตรกรได้รับจัดสรรที่ดิน 198 ราย จำนวน 210 แปลง พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากสมาชิกสหกรณ์  เช่น กลุ่มจักสานจากกก ซึ่งมีกระเป๋าจักสานตากกก ผ้าทอพื้นเมืองและแปรรูป ผ้าขาวม้าย้อมครามสีธรรมชาติ  รวมทั้งผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปูนาของนายสันติ สุนีย์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมสมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรและค้าขาย มีพื้นที่ทำการเกษตร 8 ไร่

จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปเยี่ยมนางจันทร์ชนก ระเวงวรรณ เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คทช.ธาตุพนม ซึ่งเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ยึดอาชีพทำเกษตรผสมผสาน โดยได้รับจัดสรรที่ดินทำกินจำนวน 14 ไร่ แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งทำนา และขุดบ่อเลี้ยงปลานิล 5,000 ตัว  จำนวน 2 บ่อ เมื่อสิ้นฤดูเกี่ยวข้าว ได้ปรับเปลี่ยนนาข้าวเป็นพื้นที่ปลูกดาวกระจายเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิก และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งได้ปลูกผักสวนครัวผสมผสาน เลี้ยงกระบือและเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ปีละไม่น้อยกว่า 170,000 บาท

ด้านนายวิภพ คำมุงคุณ เกษตรกรอีกหนึ่งรายที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด และอาศัยอยู่ในพื้นที่คทช.ธาตุพนม มีที่ดินทำกิน 15 ไร่ ยึดอาชีพหลักทำสวนยางพารา และมีอาชีพเสริมเลี้ยงโค-กระบือ เลี้ยงไก่พื้นเมือง และทำนาปลูกข้าวเพื่อเก็บผลผลิตไว้บริโภค โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมได้ประสานเจ้าหน้าที่จากเกษตรจังหวัดและปศุสัตว์จังหวัดเข้ามาให้คำแนะนำเรื่องการประกอบอาชีพ เกษตรกรรายนี้ได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ผ่านสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด ตั้งแต่ปี 2560 จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นทุนและจัดหาปัจจัยการผลิต ในการประกอบอาชีพ ทำให้ปัจจุบันนายวิภพมีรายได้จากการทำสวนยางพาราและเลี้ยงโค-กระบือ ปีละประมาณ 340,000 บาท

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 136 ราย สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับสหกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดอบรมและจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มสมาชิก พร้อมทั้งจัดสรรเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 3.1 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ไปปล่อยกู้แก่สมาชิกได้นำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพอีกด้วย

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักธุรกิจลาวประสานเข้าไทย พิสูจน์ศพถ่วงน้ำโขงเป็นญาติ

พ.ต.อ.ถวิล คำเกษ ผกก.สภ.ธาตุพนม ระบุว่า เบื้องต้นมีนักธุรกิจชาวลาว นครหลวงเวียงจันทน์ ได้ประสานมายังพนักงานสอบสวน ได้รับทราบข้อมูลจากข่าว อาจจะเป็นญาติที่หายตัวไปกว่าสัปดาห์

ครึ่งศตวรรษแห่งการพัฒนาสหกรณ์ สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนเกษตรกรไทย

กว่าครึ่งศตวรรษกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่าง ๆผ่านนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงในเรื่องอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์กว่า 12 ล้านครอบครัว จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกว่า 12,000

คืบหน้าคดี 'สาวนิรนาม' ถูกฆ่ายัดกระเป๋าทิ้งน้ำโขง ญาติฝั่งลาวขอดูศพ ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมคล้ายกัน

คืบหน้า กรณีพบศพหญิงสาวลักษณะผิวขาว สูงประมาณ 160 ซม. อายุระหว่าง 30-40 ปี สวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมราคาแพง ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนฆ่ายัดศพใส่กระเป๋าเดินทางสีดำชนิดล้อลากโยนถ่วงลำน้ำโขง กระทั่งศพลอยอืดมาติดแพจอดเรือลาดตระเวน กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

แม่เด็ก ม.1 ถูกรุ่นพี่กระทืบจนสลบ ลั่นดำเนินคดีถึงที่สุด ให้ย้ายโรงเรียนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า เกี่ยวกับกรณีนายเก่งเจริญ ธรรมโหร อายุ 19 ปี รุ่นพี่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมชื่อดังของอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนเดียวกันจนสลบคา