เกษตรกร ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ประสบความสำเร็จทำเกษตรผสมผสาน

นายอุดร หมันมณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสาน
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวต้องใส่ปุ๋ยเคมีบำรุงและใช้ยาฉีดฆ่าหญ้า ไม่นานดินเสื่อมโทรมเป็นกรดเป็นด่าง ร่างกายก็เริ่มเจ็บป่วย “พอได้เข้าร่วมเป็นเกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จ.เพชรบุรี ซึ่งศูนย์ฯ ได้ให้ความรู้พร้อมแนะนำให้ปลูกพืชล้มลุกที่เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นแคนตาลูป แตงโม ปลูกง่ายขายได้ไว และช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ต่อมาจึงปลูกกล้วยน้ำว้าฝรั่งไส้แดง อ้อยคั้นน้ำ ขุดสระปล่อยปลา ริมสระปลูกผักมีกินมีขายตลอดทั้งปี และดินก็สมบูรณ์ไม่ต้องใส่ปุ๋ย” นายอุดร หมันมณี กล่าว ในระหว่างรอต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร.ที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติใช้ในการดำรงชีพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

การนี้องคมนตรีและคณะฯ ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายอุดร หมันมณี ซึ่งเป็นเกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ย้ายมาจากจังหวัดสมุทรสงครามในปี 2526 เข้าร่วมเป็นเกษตรกรขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ได้รับจัดสรรที่ดินทํากินจากศูนย์ฯ 11 ไร่ โดยศูนย์ฯ ส่งเสริมให้ทําเกษตรแบบผสมผสานควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ มีรายได้ประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน ผลผลิตส่งขายที่อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ นำปลานิลที่เลี้ยงในสระมาแปรรูปเป็นปลานิลแดดเดียว และเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ โดยได้นําความรู้ที่ได้จากศูนย์ ฯ มาดำเนินการ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

“ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านมีเงินเดือน 9,000 บาทต่อเดือน มาบวกกับขายกล้วยน้ำว้าขายหน่อกล้วยขายหัวปลีขายใบตอง และเลี้ยงแพะนำมาแปรรูปทำข้าวหมกเนื้อแพะแกงแพะแพะย่างสมุนไพร มีคนมารับซื้อถึงที่ ปัจจุบันรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน นำผลผลิตไปจำหน่ายที่ร้านของศูนย์ฯ ขายดีมาก ทุกคนในกลุ่มฯ จะได้รับเงินปันผลจากทางศูนย์ฯ มาโดยตลอด เป็นรายได้ที่ดีและได้รับกันอย่างทั่วถึง” นายอุดร หมันมณี กล่าว

เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เผยเพิ่มเติมด้วยว่าเพื่อเป็นการขยายผลในการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ ต่อจากนี้จะรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชประเภทผักปลอดสารพิษ ควบคู่กับการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้บำรุงดิน สู่เกษตรกรรายอื่น ๆ โดยจะดำเนินการครั้งละ 10 ราย จนทั่วทั้งหมู่บ้านต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เศรษฐา' โชว์วิสัยทัศน์ดันไทยศูนย์กลางเกษตร-อาหารโลก ลั่นรัฐบาลนี้ใส่ใจ ไม่ใช่แค่ใส่เงิน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND จุดประกายเกษตรไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารโลก Ignite Thailand: Agriculture Hub พร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์

“ถ้ำเสือ” จากตำนานสู่การจัดการป่า สร้างฝายมีชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน อย่างยั่งยืน

มีตำนานเล่าขานของบ้านถ้ำเสือในอดีต สภาพบริเวณแถวนี้เป็นป่าดงดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ และยังมีสัตว์ป่าดุร้าย ช้างป่า ม้า เสือ

พัฒนาเมืองเพชร ดัน'พระนครคีรี'มรดกโลก

ครม.สัญจรแรกหลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ลงพื้นที่แข็งขันตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3 แห่ง ของ จ.เพชรบุรี ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ อ.เขาย้อย