โครงการ Care the Bear ลดโลกร้อนเป็นรูปธรรมวัดผลได้ใน “ศูนย์ข่าวสีเขียว” ขานรับเป้าหมายการประชุมเอเปค 2565 สู่เศรษฐกิจ BCG อย่างสมดุลและยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มบริษัทบางจาก เอสซีจี และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ร่วมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำในการประชุมเอเปค 2565 ผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” นำหลักปฏิบัติ 6 Cares มาใช้ใน “ศูนย์ข่าวสีเขียว” ตลอด 6 วัน 14-19 พฤศจิกายน 2565 ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 30,295.40 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ 3,366 ต้น ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของทั้งพันธมิตรหลักและทุกองค์กรที่จัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อมวลชนที่ร่วมใช้พื้นที่ศูนย์ข่าว ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มุ่งเป็นแบบอย่างในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า และบริหารจัดการขยะครบวงจร ขานรับเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า หนึ่งในประเด็นสำคัญในการประชุมเอเปค 2565 คือการผลักดันเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรในการดำเนินโครงการ Care the Bear ครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จทำให้ “ศูนย์ข่าวสีเขียว” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตลอด 6 วัน ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 30,295.40 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ 3,366 ต้น โดยมีพันธมิตรอย่าง กลุ่มบริษัทบางจาก ได้ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมประมาณ 2,366 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ก่อนการยืนยันจากผู้ทวนสอบ) ซึ่งจะชดเชยทั้งหมดด้วยคาร์บอนเครดิต (TVERs) จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยผ่าน Carbon Markets Club ด้าน เอสซีจี ที่ได้สนับสนุนนวัตกรรมกระดาษรีไซเคิลสำหรับตกแต่งงานประชุม จะนำขยะกระดาษไปรีไซเคิลเป็นชั้นวางหนังสือ รวมทั้ง โออาร์ นำขยะพลาสติกไปสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซคลิ่งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้งานใหม่ ความร่วมมือจากทุกองค์กรล้วนมีส่วนสำคัญที่ทำให้การประชุมเอเปคสามารถลดโลกร้อนได้จริงและวัดผลได้ พร้อมเป็นต้นแบบให้งานระดับโลก สะท้อนเป้าหมายกรุงเทพฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังว่าโครงการ Care the Bear จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรและประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน พร้อมขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคต โดยหลักปฏิบัติ 6 Cares ในโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” ประกอบด้วย การเดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน การลดใช้กระดาษและพลาสติก การงดการใช้โฟม การลดใช้พลังงาน การใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ และการลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง จากการดำเนินการใน “ศูนย์ข่าวสีเขียว” พบว่า

  • ผู้จัดงานและผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าและใช้บริการ Shuttle Bus ส่งผลให้ลดก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางได้ 5,343.59 kgCO2e เทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ 594 ต้น
  • ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือและเข้าใจหลักการคัดแยกขยะ ทำให้สามารถนำขยะไปรีไซเคิลได้เกือบ 100%
  • ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือตักอาหารแต่พอดี ทำให้การคัดแยกขยะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 11,383.82 kgCO2e เทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ 1,265 ต้น
  • องค์กรที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการในการประชุมเอเปคต่างให้ความร่วมมือนำวัสดุตกแต่งกลับไปใช้ซ้ำ คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 5,043.37 kgCO2e เทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ 560 ต้น
  • นอกจากนี้ หลังสิ้นสุดการประชุมเอเปค ด้าน SCG จะนำขยะกระดาษไปรีไซเคิลผลิตเป็นชั้นวางหนังสือ คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 36.33 kgCO2e เทียบเท่ากับกับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ 4 ต้น

องค์กรที่สนใจลดโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานอีเวนต์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.carethebear.com

 “SET…Make it Work for Everyone”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องใหญ่! ครอบครัวรัตนพันธ์บุกทำเนียบฯ ร้องบิ๊กตู่สอบเส้นทางการเงิน 'เอสซี แอสเสทฯ-พี่เขยอุ๊งอิ๊ง-ผู้ถือหุ้นใหญ่'

ครอบครัวรัตนพันธ์บุกทำเนียบฯ ร้องนายกฯ ให้ตรวจสอบเอสซี แอสเสทฯ รวมทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่สำคัญให้ตรวจเส้นทางการเงินตั้งแต่ปี 2559 โดยเฉพาะพี่เขยอุ๊งอิ๊ง ตั้งข้อสังเกตเงินอาจมาพันการเลือกตั้งในอนาคตได้

ตลท.จับมือ ตร.ส่งเสริมความรู้การเงินการลงทุนและแก้หนี้

ตลท.ทำเอ็มโอยูร่วมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-สมาคมแม่บ้านตำรวจ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุนภายใต้กรอบ 3 C พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้ต่อเนื่อง

เตือนขาช็อปไปทัวร์ฮ่องกงห้ามนำน้ำมันกัญชาเข้าเด็ดขาด!

เตือน! ห้ามนำน้ำมันกัญชาเข้าฮ่องกงเด็ดขาด หากฝ่าฝืนครอบครองมีโทษจำคุก 7 ปี และปรับสูงสุด 4.5 ล้านบาท แต่หากผลิตนำเข้าโทษจำคุกตลอดชีวิต

'๙ ตามรอยดอยคำ' โกยความสำเร็จ งานวิ่งกรีน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม-ลดโลกร้อน

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "๙ ตามรอยดอยคำ" ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ และชุมชนรอบโรงงานฯ บ้านยาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปรากฎว่า ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จอย่างมาก มีนักวิ่งและผู้ติดตามจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน ซึ่งหลายคนก็เดินทางมาไกลมาก แข่งขันกันท่ามกลางอากาศดีเย็นสบาย ตลอดจนวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และภาพวิถีชีวิตของชุมชน