MEA รัฐวิสาหกิจหนึ่งเดียวของประเทศไทย คว้ารางวัล สุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย Best Employers Thailand 2021

เป็นการตอกย้ำการเป็นองค์กรที่สร้างคุณภาพความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงานในด้านต่าง ๆ เป็นการสร้างความผูกพัน การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร การส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง การดูแลพนักงานในทุกมิติ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ทันสมัยให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานกรรมการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติและกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

MEA ห่วงใยความปลอดภัย แนะนำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้า

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ แนะนำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้า

สุทธิสาร เตรียมไร้สายสื่อสาร! MEA จับมือภาคี เดินหน้าโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2567) นายทวีศักดิ์ สมานสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล

MEA จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการ Energy Mind Award Season 2 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการ

3 การไฟฟ้า ชูแนวคิด Green Energy & Reliability ในงานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 53

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2567) MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 53 ภายใต้แนวคิด Green Energy & Reliability โดยมี นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธาน นายณัฐวุฒิ ผลประเสริฐ

MEA เชิญชวนชมไฟประดับ ราชดำเนินทัศนา ประชาสุขใจ สว่างไสวด้วยไฟประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เชิญชวนชมไฟประดับ ราชดำเนินทัศนา ประชาสุขใจ สว่างไสวด้วยไฟประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว