ดีพร้อม เตรียมจัดบิ๊กอีเวนท์ งาน “อุตสาหกรรมแฟร์” สู่ความสำเร็จ 4 มิติ เปิดพื้นที่ยกระดับอุตสาหกรรมคู่ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ

จ.ลำปาง 9 มิถุนายน 2566 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เตรียมเปิดพื้นที่โชว์ผลงานสุดยิ่งใหญ่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมคู่ชุมชนด้วย “หัว” และ “ใจ”ผ่านนโยบาย MIND สู่ความสำเร็จ 4 มิติในงานอุตสาหกรรมแฟร์ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปั้นแต่ง โตไว ด้วยดีพร้อม” 23-30 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ (DIPROM MICE CENTER) จังหวัดลำปาง โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้แสดงถึงความสำเร็จทางธุรกิจผ่านกิจกรรมในโซนต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม DIY ชุมชนดีพร้อม และทดสอบตลาดของเอสเอ็มอีดีพร้อมกว่า 80 ร้านค้า ทดลองใ้ช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรฟรี แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด และการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง การแสดงให้เห็นถึงการดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด BCG Model ผ่านการพัฒนาแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) อีกทั้ง ยังเน้นย้ำการกระจายรายได้ให้กับประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่าน 7 วิธีปั้นชุมชนดีพร้อมด้วยการฝึกอาชีพนักส่งเสริมอาชีพดีพร้อมกว่า
50 หลักสูตร คาดว่าสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้กว่า 100 ล้านบาท

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ตอบโจทย์นโยบายของนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเดินหน้า ใช้ “หัว” และ “ใจ” ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชนให้สมดุลและยั่งยืน ผ่านนโยบาย MIND สู่ความสำเร็จ 4 มิติที่ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งเน้นความสำเร็จทางธุรกิจ การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก และการกระจายรายได้ให้กับประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้กำหนดจัดงาน อุตสาหกรรมแฟร์ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปั้นแต่ง โตไว ด้วยดีพร้อม” ปี 2566 ระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ (DIPROM MICE CENTER) จังหวัดลำปาง เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานของดีพร้อมผ่านโซนต่าง ๆ อาทิ

  • โซนกิจกรรม DIY ชุมชนดีพร้อม จำนวน 36 ร้านค้า ที่สามารถเลือกและประดิษฐ์สินค้าได้เองตามแบบที่ต้องการด้วยความคิดสร้างสรรค์
  • โซนเอสเอ็มอีดีพร้อมจำหน่ายสินค้า จำนวน 46 ร้านค้า พบกับสินค้ามีมาตรฐานเกรดพรีเมี่ยม พร้อมส่วนลดพิเศษ 50-70% เช่น สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ ของประดับของตกแต่ง ของใช้ และอาหาร เป็นต้น
  • โซนทดลองใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรฟรี อาทิ เครื่องขอดเกล็ดปลา เครื่องลดความชื้นดอกเกลือ เครื่องคั้นมะขามเปียก ตู้อบพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ และเครื่องบรรจุน้ำพริกเผาใส่หลอดอัตโนมัติ
  • โซนแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด ด้วยการสาธิต Karakuri Kaizen For DIPROM Community รวมถึงการประกวดแข่งขัน Karakuri Kaizen และการแข่งขันหุ่นยนต์
  • โซนเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและเครื่องมือแพทย์ เช่น เบาะรองนั่งสำหรับผู้สูงอายุ เครื่องฝึกการทรงตัว ไม้ช่วยพยุง รถเข็นวีลแชร์สำหรับเข็นเข้าชักโครก เตียงฝึกยืน อุปกรณ์ยกตัวผู้ป่วย เป็นต้น
  • โซนนิทรรศการแนวคิดการพัฒนาแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ภายใต้แนวคิด BCG Model ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ด้วยการนำนวัตกรรมการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และลดปัญหาฝุ่น PM5 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพิ่มมูลค่าลีโอนาร์ไดต์จากการทำเหมืองเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีเคมี พรีเมี่ยมเกรดใช้กับการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าของหน่วยงานราชการในพื้นที่แม่เมาะ และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสายอาชีวศึกษาในพื้นที่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้า รองรับอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเป็นแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการจัดการขยะ
  • โซนฝึกอาชีพนักส่งเสริมอาชีพดีพร้อมกว่า 50 หลักสูตร เช่น ฮวงจุ้ยธุรกิจสำหรับสายมู แก้ปัญหาการเงินอย่างไรให้ได้ผล วัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วย iot ทำการตลาดออนไลน์อย่างไรให้ปัง และยังมีวิธีการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานอุตสาหกรรมแฟร์ ยังมีการจัดแสดงกลไกสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านกลไก “7 วิธีปั้นชุมชนดีพร้อม” พร้อมทั้ง มีการให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ และการบริการด้านการเงินตลอดทั้งการจัดงานในครั้งนี้

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า จังหวัดลำปางมีนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดลำปางด้วยการสร้างความสุขให้กับประชาชนในจังหวัด ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัย ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทช่วยภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ปัญหาและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมแฟร์มีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด "ลำปางน่าอยู่ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนวัฒนธรรมทันสมัยสู่นครแห่งความสุข (Happiness health creative economy)" พร้อมทั้ง ส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคเหนือให้จังหวัดลำปางเป็นศูนย์กลางของการจัดประชุมและและการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ รวมถึง ได้มีการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการจัดงานดังกล่าว อาทิ การร่วมจัดงาน การจัดการจราจร และการประชาสัมพันธ์งานที่ช่วยกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ในจังหวัดลำปางเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลค่อคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายจักรพงษ์ กลิ่นวงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ เป็นการกระตุ้นประชาชนในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงให้เข้าร่วมงานอุตสาหกรรมแฟร์ เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้ามาร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน และเป็นการทดสอบตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป ซึ่งการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการผลักดันเศรษฐกิจภาคเหนือให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ (DIPROM MICE CENTER) จังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไปอีกด้วย 

นายใบน้อย กล่าวต่อว่า “นอกจากนี้ ดีพร้อมยังมีแผนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ หลังจากนี้ในพื้นที่ของศูนย์ประชุมดังกล่าว เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคเหนือในอนาคต และถือเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์กระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจภายในภูมิภาค สร้างผลสัมฤทธิ์ต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปด้วยในอนาคต  ขณะที่การจัดงานในครั้งนี้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนภายในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือได้มาจับจ่ายใช้สอยและมาท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและคนในชุมชนเป็นวงกว้าง โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 50,000 คน และต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทจากกิจกรรมตลอด 8 วัน” นายใบน้อยกล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีพร้อม ติดอาวุธแผนธุรกิจ ผปก.ชุมชน ให้โดนใจกลุ่มทุนธุรกิจ คาดเกิดมูลค่า ศก. กว่า 10.8 ล้านบาท

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบ เน้นเสริมแกร่งแผนธุรกิจให้ผู้ประกอบการชุมชน

ดีพร้อม แถลงผลสำเร็จโครงการ DIPROM Fruit Creation ยกระดับ SMEs รุกตลาดผลไม้แปรรูป สร้างมูลค่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 17.5 ล้านบาท

ดีพร้อม (DIPROM) โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แถลงผลสำเร็จ โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน จัดงาน อุตสาหกรรมแฟร์ “สินค้าดี เพื่อประชาชน” ครั้งที่ 3

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สู้ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ดึงทุกภาคส่วนร่วมจัดงาน อุตสาหกรรมแฟร์ “สินค้าดี เพื่อประชาชน”

สุริยะ นำร่องสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าชุมชนสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น เริ่มที่ภาคใต้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อยอด “DIPROM นำร่องการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารและสมุนไพร

ดีพร้อม นำทีมผลักดันงานวิจัยสมาร์ทฟาร์มสู่ไร่อ้อย ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต อัปเกรดเกษตรอุตสาหกรรมไทย

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และในฐานะประธาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นแผนงานวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และแผนงาน ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ