SONP ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมสื่อมวลชน เสริมทักษะยุคดิจิทัล

SONP ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมสื่อมวลชน เสริมทักษะยุคดิจิทัล เชิญ Tellscore แชร์มุมมองธุรกิจ เพิ่มช่องทางการหารายได้ พัฒนาคอนเทนต์ข่าวผ่าน Influencer

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ โครงการความร่วมมือองค์กรสื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการฝึกอบรม One Day Training แลกเปลี่ยน – เรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Digital Journalism in the context of Influencer Economy Business Model & Monetization” เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรด้านงานข่าวให้สอดคล้องกับการปรับตัวขององค์กรสื่อบนความเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัล โดยเชิญ Tellscore เอเจนซี่ ด้าน Influencer marketing ครบวงจร มาร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวว่า จะมีการจัดอบรมภายใต้โครงการนี้ทั้งหมด 4 ครั้งในหัวข้อที่แตกต่างกันไป โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาทักษะ และยกระดับให้สมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้รับความรู้ใหม่ในยุคดิจิทัล และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันกับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงให้สมาชิกพัฒนาบุคลากรขององค์กรในการสร้างเนื้อหารายงานข่าวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้าน คุณสุวิตา จรัญวงศ์ CEO & CO – Founder, Tellscore ผู้ร่วมบรรยายในหัวข้อ Current & Trend Influencer Economy and The New Age Journalism กล่าวว่า สื่อในยุคดิจิทัลต้องรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ได้มีเพียงการรับมือกับแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา แต่ยังต้องแข่งขันกับ Influencer ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในมุมธุรกิจที่บางแบรนด์สินค้าหันมาใช้บริการ Influencer ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือ Influencer ยังมีความท้าทายเดียวกันคือ การสร้างคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำสื่อยุคดิจิทัล

“การผลิตคอนเทนต์ที่แข็งแรงยังเป็นหัวใจสำคัญในการทำสื่ออย่างยั่งยืน และอยากให้มองแพลตฟอร์มเป็นเพียงภาชนะใส่คอนเทนต์เท่านั้น ในอนาคตยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการเล่าเรื่องที่ดียังเป็นสิ่งสำคัญที่สุด” คุณสุวิตา กล่าว

ขณะที่ คุณอัยยา ตันติเสรีรัตน์ Head of Partnership & Co – Managing Director, Tellscore บรรยายในหัวข้อ Opportunity in Digital Journalism The Rise of Content Creator Economy โดยระบุตอนหนึ่งว่า พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนไป ทำให้ Influencer มีบทบาทสำคัญมากขึ้น เช่น สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือให้กับผู้สนใจมากกว่าแบรนด์พูดเอง , เล่าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายทำให้เข้าถึงผู้คนได้ง่าย และรวมกลุ่มคนให้เกิดเป็นชุมชนการสื่อสาร ซึ่งทำให้เกิดอิทธิพลมากขึ้น

โดยปัจจุบันมีคำกล่าวว่า “ใคร ๆ ก็สามารถเป็น Influencer ได้” แต่สื่อมวลชนและองค์กรสื่อถือว่ามีข้อได้เปรียบกว่าคนอื่น โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว การกลั่นกรองข้อมูล เพื่อนำเสนอแต่ข้อเท็จจริง และยังมีความน่าเชื่อถือภายใต้กรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพ นอกจากนี้ยังหวังว่าในอนาคตจะเห็นสื่อมวลชนในยุคดิจิทัลจะรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในฐานะ Content Creator หรือ Influencer ก็ตาม

นอกจากนี้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณพิชิตชัย โพธิ์ศิริ หรือ เบลล์ Influencer แพลตฟอร์ม TikTok เจ้าของช่อง @somethingjingglebell มาร่วมแชร์ความรู้ เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านคลิปวิดีโอสั้นให้น่าสนใจ

คุณพิชิตชัย กล่าวว่า ปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำคลิปวิดีโอได้ง่ายมากขึ้น และปฏิเสธไม่ได้ว่าคลิปแนวตั้ง ยังคงเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจในเวลานี้ และคาดว่าจะยังได้รับคาวมนิยมต่อเนื่องในปีหน้า

ทั้งนี้มี 3 แนวคิดสำคัญที่จะทำให้การผลิตคลิปวิดีโอมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 1.มนุษย์ชอบรู้เรื่องของมนุษย์เป็นแนวคิดที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดี 2.คำนึงถึงความยาวของคลิป ต้องไม่สั้นหรือยาวเกินไป และ 3.สร้างเนื้อหาที่ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกันของผู้ชม เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้คอนเทนต์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทุนสื่อ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ ยกเครื่องพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้รู้เท่าทัน เฝ้าระวังสื่อ

นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสื่อเป็นอย่างมากในประเทศไทย ทั้งระบบการสื่อสารและสื่อสารมวลชน เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

กองทุนสื่อปรับไทม์ไลน์พิจารณาทุนปี ๖๗ ใหม่ คาดสามารถประกาศผลการพิจารณาและลงนามในสัญญาได้ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แจ้งปรับปฏิทินการพิจารณากลั่นกรองทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ใหม่ โดยเตรียมเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณา

'สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์' เชิญร่วมงานประกาศผล 'รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม 2023'

“สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” (Digital News Excellence Awards 2023) เพื่อส่งเสริมสื่อมวลชนออนไลน์

สามพิธีกรสุดท็อป “กนก-ธีระ-สันติสุข” โชว์ “เสน่ห์ไทย” ครองใจโลก

ท็อปนิวส์ เปิดตัวรายการวาไรตี้ “เสน่ห์ไทย” ชูสุดยอดวัฒนธรรมไทยครองใจทั่วโลก ผ่านพิธีกรอารมณ์ดี “กนก-ธีระ-สันติสุข”

กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดตัวแคมเปญ “วัคซีนชาวเน็ต” ปล่อยมิวสิควิดีโอเพลง “WACKCINE” หวังสร้างภูมิคุ้มกันในการท่องโลกออนไลน์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวแคมเปญ “วัคซีนชาวเน็ต” ปล่อยมิวสิควิดีโอเพลง “WACKCINE” โดยได้ศิลปินวง Dept มาร่วมขับร้องและถ่ายทอดบทเพลง