“ศุภมาส” พร้อมดันมหาวิทยาลัยจัดทำแผนที่ทักษะ (Skill Mapping) และทรานสคริปต์โชว์ผลทักษะ (Skill Transcript)

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ในการทำ Skill Mapping หรือแผนที่ทักษะเพื่อระบุทักษะที่สำคัญในการทำงานในสาขาอาชีพสมัยใหม่ และเป็นไปตามความต้องการของประเทศ โดยการทำ Skill Mapping จะใช้ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการทักษะของภาคธุรกิจ และจากฐานข้อมูลการทำงานระดับโลก เพื่อทำการวิเคราะห์หาทักษะที่นักศึกษาควรมี โดยขณะนี้ ได้ประกาศทักษะที่พึงประสงค์ไปแล้ว 5 สาขา ได้แก่ เกษตรสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล การท่องเที่ยวสมัยใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้า และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่จะพัฒนากำลังคน สามารถนำไปปรับใช้ได้ นอกจากนี้ ยังริเริ่มทำ Skill Transcrip หรือใบรับรองผลการเรียนที่ระบุทักษะของนักศึกษา ว่ามีทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานในระดับใดบ้าง เพื่อนักศึกษาและบัณฑิตสามารถนำไปใช้ในการทำงาน หรือ พัฒนาทักษะเพิ่มเติม

“นี่เป็นมิติใหม่ของ อว. และอุดมศึกษาไทย ที่จะพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับความต้องการของประเทศในอนาคต” น.ส.ศุภมาส กล่าว

ด้าน นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอนุกรรมการสร้างและพัฒนาบัณฑิต คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการทำ Skill Mapping และ Skill Transcript ทาง กกอ. ให้ความสำคัญอย่างมาก และได้กำหนดแนวทางในการทำ Skill Mapping ในสาขาที่สำคัญอีกประมาณ 10 สาขา และจะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยตลอดเวลา ส่วน Skill Transcript ในขณะนี้ ได้มีการนำร่องแล้วในบางสาขา ใน 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.ขอนแก่น ม.พะเยา ม.สงขลานครินทร์ ม.บูรพา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่ง Skill Transcript นี้วางแผนว่าจะออกให้นักศึกษาได้ทุกปี ไม่จำเป็นต้องออกเมื่อจบการศึกษา เหมือน Transcript จบการศึกษาปกติ ซึ่งการออกเป็นรายปี จะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ระหว่างปีไปทำงานระหว่างเรียนได้ และให้นักศึกษารู้ตัวแต่เนิ่นๆ ว่าตัวเองต้องพัฒนาทักษะอะไรเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อว.แฟร์' โชว์พลัง อววน. 4-6 ก.ค.นี้ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าจัดงานต่อครั้งที่ 3 “อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค” ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชูไฮไลท์ 6 โซนกิจกรรม ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมโชว์ศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“ศุภมาส” ปลื้ม !!! สภาฯ รับหลักการร่างกฎหมายจัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา” ที่มุ่งเน้นการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางและพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

'ศุภมาส' สั่งการ 'ปลัด อว.' เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการซื้อขายวุฒิการศึกษา

น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะโฆษกกระทรวง อว. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่ามีประชาชนไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้น

“ศุภมาส” ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ก่อนประชุม ครม.สัญจรโคราช ชูนโยบาย “โดรนแก้จนเพื่อการเกษตร” ลดการสัมผัสสารเคมี ลดต้นทุนให้เกษตรกร ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2567 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร กลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่วัดบางอำพันธ์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

“อว.แฟร์” โชว์พลัง อววน. ปักหมุดภาคเหนือ 27-29 มิ.ย. นี้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าจัดงาน “อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค” ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2567

กระทรวง อว. – กระทรวงอุตฯ จับมือพัฒนายกระดับมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 67 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม (อก.) และ น.ส.หวัง ซือ ซือ เลขานุการ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย