“พิพัฒน์” มอบ เลขารัฐมนตรี “อารี” ต้อนรับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ หารือการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือประเด็นการส่งเสริมอาชีพ การจ้างงาน สิทธิประกันสังคมสำหรับคนพิการ ตลอดจนความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานกับ 4 กระทรวง และ 1 หน่วยงาน โดยมี นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสันติ นันตสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน
.
นายอารี กล่าวว่า การหารือเพื่อเป็นส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการผ่าน NiNA 1479 super app ซึ่งจะช่วยให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานในระบบ “ไทยมีงานทำ” ของกรมการจัดหางาน อาชีพอิสระที่เหมาะสมกับคนพิการ การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือสำหรับคนพิการ รวมถึงสถานะคนพิการในระบบประกันสังคม พร้อมทั้งการยกระดับสวัสดิการคนพิการในระบบประกันสังคม และการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35

โดยในที่ประชุมขอให้กระทรวงแรงงานสนับสนุนความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูล โดยให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงแรงงาน และระบบ NiNA 1479 super app เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับกลุ่มคนพิการ
.
ทั้งนี้ หากดำเนินการตั้งคณะทำงานศึกษาและสามารถดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ จะทำให้คนพิการได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบดังกล่าวร่วมกัน ซึ่งจะทำให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ มีอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“พิพัฒน์” ยกคุณภาพแรงงานฟาร์มสุกร ใช้แนวปฏิบัติสากล (GLP) มุ่งเพิ่มโอกาสการค้าในตลาดโลก

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU

สปส. เสริมแกร่งนักประชาสัมพันธ์ประกันสังคม สร้างการรับรู้ ดูแลสวัสดิการผู้ประกันตนให้ทั่วถึงรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคม โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

ก.แรงงาน จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ "ในหลวง" "พิพัฒน์"นำข้าราชการ ร่วมเครือข่ายแรงงานจิตอาสา บริการประชาชน ฟรี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี

"พิพัฒน์" หนุนยกระดับฝีมือแรงงานเยาชนไทย มุ่งสู่มาตรฐานโลก จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ก.แรงงาน เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ 11 ก.ค.นี้ ที่วัดเทพสรธรรมาราม จ.ปทุมธานี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พิพัฒน์ปิ๊งไอเดียดันกระจูดพัทลุงเป็นสินค้าพรีเมียม หนุนกลุ่มอาชีพอิสระครบวงจร

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้นโยบาย "หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ"