กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงงานร่วมกับทีมสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่อุดรธานี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและทำหมันสัตว์จรจัด-สัตว์เลี้ยงของราษฎรที่ จ.อุดรธานี

21 ก.พ. 2565 – ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าทำหมันให้กับสัตว์จรจัดและสัตว์เลี้ยงของราษฎร ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ  ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา

​ในช่วงเช้า เวลา 07.03 น.  เสด็จไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์  คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ข้าราชบริพารในพระองค์ และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี  

จากนั้น  เวลา 08.59 น. เสด็จไปยังพื้นที่ทรงงาน ณ ลานวัดเกษรศีลคุณ เพื่อทรงร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์  ได้จัดฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.เพื่อนำไปขยายผลให้แก่ประชาชนได้ทราบถึงอันตราย และวิธีการปฏิบัติป้องกันอย่างถูกวิธี ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายได้ แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนในคน และสัตว์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ก่อนการเสี่ยงต่อการสัมผัสกับโรค หรือสัมผัสกับโรคแล้วก็ตาม

โอกาสนี้ ได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100 โดส แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  สำหรับนำไปฉีดให้แก่ประชาชนในพื้นที่และ พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จำนวน 300 โดส  พร้อมพระราชทานอาหารสุนัข จำนวน 100 กระสอบ แก่ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปมอบให้กับสถานอุปการะสุนัขต่างๆ ต่อไป  

นอกจากนี้ ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี จากนั้น ทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรในพื้นที่และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์ พร้อมกับทรงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งพระภารกิจที่สำคัญต่อการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทย และสรรพชีวิตทั้งหลาย ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)  ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายถึงชีวิต จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างจริงจังให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย สำหรับวันนี้มีประชาชนนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 165 ตัว และ ทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น 83 ตัว  

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในอีสาน

ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยทรงตระหนักดีว่า

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน

1 ก.ย. 2566 - เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในภาคใต้

24 ก.ค.2566 - ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ จึงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการบริหารจัดการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด และกำจัดภัยโรคพิษสุนั

ชวนชมนิทรรศการ ‘แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า‘

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดนิทรรศการ “แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า” พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติกรมพระศรีสวางควัฒนฯ

3 ก.ค.2566 - เวลา 10.00 น. ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)

วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลกรมพระศรีสวางควัฒนฯ

21 มิ.ย.2566 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์