ป้ายกำกับ :

กฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมแก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบจากนโยบายรัฐ

'บิ๊กป้อม' สั่งประชุมทุกเดือนแก้ปัญหาพีมูฟให้จบ!

‘บิ๊กป้อม’ เร่งแก้ปัญหาร่วมกับ P-move ยันรัฐสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยถูกต้องทั่วถึง สั่งประชุมร่วมทุกเดือนให้ได้ข้อยุติ

เพิ่มเพื่อน