'บิ๊กป้อม' สั่งประชุมทุกเดือนแก้ปัญหาพีมูฟให้จบ!

'บิ๊กป้อม' เร่งแก้ปัญหาร่วมกับ P-move ยันรัฐสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยถูกต้องทั่วถึง สั่งประชุมร่วมทุกเดือนให้ได้ข้อยุติ

05 พ.ค.2565 - พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ปัญหาต่างๆ ได้แก่ คณะเร่งรัดติดตามขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน คณะแก้ปัญหาความมั่นคงที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลและชาวกะเหรี่ยง คณะจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชน และคณะศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมแก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบจากนโยบายรัฐ คณะกรรมการขับเคลื่อนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลและชาวกะเหรี่ยง และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งรับทราบผลการเร่งรัดดำเนินแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภาพรวม 354 ปัญหา อยู่ระหว่างดำเนินการ 248 ปัญหา และยุติแล้ว 106 ปัญหา

นอกจากนั้น ได้รับทราบความคืบหน้า การผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ยึดหลัก การคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรม การส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ และการสร้างความเสมอภาคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งรับทราบแผนระยะ 5 ปีในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนในพื้นที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยจากผลการศึกษาและสำรวจ พบมีผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยจากการพัฒนาระบบรางใน 35 จังหวัด 345 ชุมชน รวม 26,153 ครัวเรือน

จากนั้นที่ประชุมร่วมพิจารณาการขอความช่วยเหลือด้านคดีของ ขปส. ในกรณีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนพื้นป่าในพื้นที่ ต.สถาน และ ต.บ่อแก้ว จังหวัดน่าน โดยเห็นชอบให้พิจารณาความช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี และเห็นชอบการแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการต่างๆให้ครอบคลุมงานและสมบูรณ์ขึ้น

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรได้ย้ำนโยบายของรัฐบาล สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนที่มุ่งความยั่งยืน โดยเน้นผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึง ระบบสาธารณูปโภคและสวัสดิการขั้นพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึงและถูกกฎหมาย พร้อมกำชับ การแก้ปัญหา ขปส.มีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้มีการประชุมอนุกรรมการ ชุดต่างๆทุกเดือน โดยสำรวจข้อมูลให้รอบด้าน เพื่อร่วมเร่งรัดขับเคลื่อนแก้ปัญหาความเดือดร้อนกับตัวแทนภาคประชาชนให้ชัดเจนได้ข้อยุติ ทั้งนี้ ขอให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ ขปส.และเร่งพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ให้เร็วขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหาระหว่างชุมชน ภาคประชาสังคมและองค์กรท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง สำหรับประเด็นที่เป็นอุปสรรค ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนทราบไปพร้อมกัน เพื่อลดความขัดแย้งทางสังคมและพัฒนาฐานรากความเข้มแข็งของชุมชนที่มุ่งความยั่งยืนด้วยกัน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ตรีนุช' นำทีม ส.ส.กทม.มอบถุงยังชีพ-ทุนการศึกษาผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ่อนไก่

'ตรีนุช' นำทีม ส.ส.กทม.พปชร. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ พร้อมมอบถุงยังชีพ-ทุนการศึกษา

'สุทิน' ไม่ซ้ำเติม 'ลุงป้อม' เชื่อ 'พลังประชารัฐ' เป็นรอง 'เพื่อไทย' มาตลอด ท้าเลือกตั้งสัปดาห์หน้าก็ได้

'สุทิน' ไม่ซ้ำเติม 'ลุงป้อม' เชื่อ 'พลังประชารัฐ' เป็นรอง 'เพื่อไทย' มาตลอด เพราะปชช.เปรียบเทียบผลงาน มั่นใจพร้อมเลือกตั้งสัปดาห์หน้าก็ได้ เพียงแต่รัฐบาลยังไม่พร้อม

'วิษณุ' เผยญัตติซักฟอก 11 คนค้างสภาฯ ยังไม่ส่งมาให้ครม.กำหนดวันอภิปราย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่า ขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรไม่ได้แจ้งญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี รวม 11 คน