ป้ายกำกับ :

กดดันดัชนี KR-ECI

ภาคครัวเรือนยังเปราะบางกังวลหนักค่าครองชีพขึ้นไม่หยุด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สถานการณ์สินค้าราคาสูงกดดันดัชนี KR-ECI ร่วงลงอยู่ในระดับต่ำ 2 เดือนติดต่อกัน : ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนยังมีแนวโน้มเปราะบาง

เพิ่มเพื่อน