ป้ายกำกับ :

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ

'หมอพรทิพย์' ปลุกสู้ 'อมนุษภัย' ช่วยกันเติมน้ำดีให้ล้น ไล่น้ำเสียหมดไปจากแผ่นดิน

‘หมอพรทิพย์’ ปลุกสู้ ‘อมนุษภัย’ คนไม่เกรงกลัวต่อบาปเต็มสังคม ลั่น การรวมตัวที่จุฬาฯ เกิดมาจากพลังในหัวใจที่ถูกย่ำยีมานาน ต้องช่วยกันต่อยอด เติมเต็มซึ่งกันและกัน เติมน้ำดีให้ล้นไล่น้ำเสียหมดไปจากแผ่นดิน

'อ.ไชยันต์' คิดอีกมุม 'พระบรมวงศานุวงศ์' มีสิทธิเสรีภาพน้อยมาก 'คนที่กดแตร' กัดเซาะบ่อนทำลาย

‘อ.ไชยันต์’ คิดอีกมุมหนึ่ง สมาชิกในพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็น ‘คน’ ส่วนน้อยนิด กลับมีสิทธิเสรีภาพในการไปไหนมาไหนน้อยมากถึงน้อยที่สุด’คนที่กดแตร’ต้องการทำให้รู้สึกลำบากใจในการทำหน้าที่ เท่ากับกัดเซาะบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์-รูปแบบการปกครอง

'ศิลปินแห่งชาติ' เผยหนึ่งภาพชัดเจนกว่าหนึ่งล้านคำพูด ที่รุ่นใหม่ไม่เคยเห็น

นายวินทร์ เลียววาริณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2556 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า

ทำดีไม่ต้องรอ 'หมอพรทิพย์' แนะเริ่มต้นที่ตัวเรา ถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพฯ

แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า“ทำดีไม่ต้องรอ“

'นิสิตเก่าจุฬาฯ' ชวนมาร่วมกันแสดงพลังความรัก กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ นิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ สิงห์ดำรุ่น 22 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า

มหาดไทย ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ถวายเป็นพระราชกุศล กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ บริเวณพิธีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เพิ่มเพื่อน