ป้ายกำกับ :

กรุงเทพประกันชีวิต

กรุงเทพประกันชีวิต สนับสนุนคนรุ่นใหม่สร้างอิสรภาพทางการเงินและเวลา กับ “โครงการสถาปนิกทางการเงิน Bangkok Life Fin Architect”

ปัจจุบันนี้รูปแบบอาชีพในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งการที่เด็กรุ่นใหม่มีพื้นฐานการเติบโตที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีหลักความคิดที่เป็นอิสระ

เพิ่มเพื่อน