ป้ายกำกับ :

กลุ่มที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม

'หมอยง' หาอาสาสมัครฉีดกระตุ้นเข็ม 3 กลุ่มที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความ รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น

เพิ่มเพื่อน