ป้ายกำกับ :

กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม

'ธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม' ยก 3 เหตุผลค้าน 'อมธ.' เปลี่ยนเพลงประจำมหาวิทยาลัย จี้ผู้บริหารฯจัดการ

กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม คัดค้าน อมธ.เปลี่ยนแปลงเพลงประจำมหาวิทยาลัย ชี้ขาดวามเข้าใจประวัติความเป็นมาของเพลงพระราชนิพนธ์’ยูงทอง’ มีเจตนาที่จะทำลายความศรัทธาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของสังคมไทย จี้ผู้บริหารฯดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีเสรีภาพอย่างถูกต้อง

เพิ่มเพื่อน