ป้ายกำกับ :

กลุ่มอาชีพรังไหมประดิษฐ์

สหกรณ์การเกษตรบ้านหมอ จำกัด จ.สระบุรี หนุนสมาชิกกลุ่มเปราะบาง สร้างงานทำเงินผ่าน”กลุ่มอาชีพรังไหมประดิษฐ์”

“จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี น่าจะได้ใช้ดีกับ”กลุ่มอาชีพรังไหมประดิษฐ์” โดยการสนับสนุนของสหกรณ์การเกษตรบ้านหมอ จำกัด ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ที่ตั้

เพิ่มเพื่อน