ป้ายกำกับ :

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

'คลัง' หนุนแรงงานนอกระบบออมผ่านกอช.

อึ้ง! แรงงานนอกระบบไม่มีการออมเงินเพื่อเกษียณ 16.1 ล้านคน “คลัง” หนุนออมผ่าน กอช. แจงรัฐปรับเพดานเงินสมทบ-เงินสะสม หวังจูงใจ ชี้ออมต่อเนื่องถึงอายุ 60 ปี รับบำนาญเต็มสูบ 1.2 หมื่นบาทต่อเดือน

เพิ่มเพื่อน