ป้ายกำกับ :

กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้าง

สำนักงานประกันสังคม โดยกองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างเนื่องจากการทำงาน

เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ลูกจ้างจะได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทนทันทีนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานให้นายจ้าง

เพิ่มเพื่อน