ป้ายกำกับ :

การจัดตั้งศูนย์แอคฟีด

ไทย ร่วมเสนอ 3 แนวทาง ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน เพื่อประชาคมที่เข้มแข็งและก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ไทย ร่วมเสนอ 3 แนวทาง ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ‘สร้างปัจจุบันให้เข้มแข็ง – ร่วมแรงสู่อนาคต – เคารพวิถีอาเซียน’ เพื่อประชาคมที่เข้มแข็งและก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เพิ่มเพื่อน