ป้ายกำกับ :

การทดลองทางธรรมชาติ

โนเบลเศรษฐศาสตร์มอบให้3นักบุกเบิก'การทดลองทางธรรมชาติ'

รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2564 มอบให้นักวิชาการจากสหรัฐอเมริกา 3 คน ที่บุกเบิกการใช้ “การทดลองทางธรรมชาติ” มาปฏิวัติงานเชิงประจักษ์ด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานและช่วยให้เข้าใจการทำงานของตลาดแรงงานได้มากขึ้น

เพิ่มเพื่อน