ป้ายกำกับ :

การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงปี 2566-2570

ลุงป้อมฟิต! นั่งหัวโต๊ะประชุม 2 คณะต่อเนื่องกัน

‘ประวิตร’ สั่งเข้มฝ่ายความมั่นคง ขับเคลื่อนแผนปี 2566-2570 เน้นป้องกัน ‘ยาเสพติด-อาวุธสงคราม-ก่อการร้าย-ภัยไซเบอร์-การค้ามนุษย์’ รองรับพัฒนาเศรษฐกิจ-ดุลยภาพระหว่างประเทศ

เพิ่มเพื่อน