ป้ายกำกับ :

การฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่

รัฐบาลคุยจัดการบริหารน้ำยอดเยี่ยมปี 64-65 ไม่เจอปัญหาภัยแล้ง

รัฐบาลย้ำความสำเร็จบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้ง เก็บกักอุปโภค-บริโภค ส่งผลปี 64/65 ไม่มีการประกาศภัยแล้ง

เพิ่มเพื่อน