ป้ายกำกับ :

การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

'แพทยาสภา' ออกกฎผ่าตัดเปลี่ยนเพศไฟเขียวอายุ 18 ปีขึ้นไป!

แพทยาสภาตื่น! ออกข้อบังคับเรื่องจริยธรรมเรื่องผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเพศ กำหนดชัดแพทย์ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ผ่ามาแล้ว 50 เคส ส่วนใครต้องการเปลี่ยนต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป

เพิ่มเพื่อน