ป้ายกำกับ :

การรักษามะเร็งด้วยนวัตกรรม

กลุ่มทิสโก้จัดแคมเปญ Fighting Cancer  สร้างโอกาส เข้าถึงการรักษามะเร็งด้วยนวัตกรรม 

กลุ่มทิสโก้ มุ่งมั่นสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง จึงเดินหน้าจัดแคมเปญ ‘Fighting Cancer’ ร่วมรณรงค์ในวันมะเร็งโลก ภายใต้ธีม ‘Close the Care Gap: ปิดช่องว่าง สร้างโอกาส เข้าถึงการรักษามะเร็งด้วยนวัตกรรม’ โดยหักรายได้ค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและประกัน สมทบทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งให้มีความก้าวหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 

เพิ่มเพื่อน