ป้ายกำกับ :

การสร้างการรับรู้

สสส. หนุน งานวิชาการ ชี้ ประโยชน์-โทษกัญชา ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ด้าน ผอ.ศศก. ขอความร่วมมือ ครู-ผู้ปกครอง ทำความเข้าใจเด็ก-เยาวชน ป้องกัน “กัญชา” กระทบสมอง IQ – EQ ลดลง

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

เพิ่มเพื่อน