ป้ายกำกับ :

การสำรวจพื้นที่โครงการ

โดรนลาดตะเวน ตัวช่วยในการสำรวจของโครงการยุคใหม่

การสำรวจพื้นที่โครงการต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุด ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อน เราจะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเข้ามาช่วย ใช้คนเดินสำรวจเข้าไปในพื้นที่

เพิ่มเพื่อน