ป้ายกำกับ :

การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็ง

อ่านด่วน 'บัญชีกลาง' ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็ง 4 รายการ

บัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็ง 4 รายการ เริ่มมีผลสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ม.ค. 65

เพิ่มเพื่อน