ป้ายกำกับ :

การเปลี่ยนแปลงวีซ่า

สตม.ก้นร้อน! ผุดคณะทำงานสางหลักเกณฑ์ขออยู่ในประเทศต่อ

สตม.ตื่นตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรคนต่างด้าว ชี้ต้องแยกระหว่างคนดีกับบุคคลต้องห้ามให้ขาดจากกัน

เพิ่มเพื่อน