ป้ายกำกับ :

การเสริมสร้างประชาคมอาเซียน

นายกฯ ยกกุญแจสำคัญ 3 ดอกหนุนการพัฒนาอาเซียนยั่งยืน

นายกฯ เสนอกุญแจสำคัญ 3 ดอก เพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่น ปรับตัว และยั่งยืน ในการประชุม ASEAN Global Dialogue ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและมีความยั่งยืนในยุคหลังโควิด-19”

เพิ่มเพื่อน