ป้ายกำกับ :

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ สายอาร์ตห้ามพลาด

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ นับเป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย และจัดการแสดงอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 67 เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติ

เพิ่มเพื่อน