ป้ายกำกับ :

การใช้อาวุธปืน

ความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืน: ภัยร้ายที่ยังขาดนโยบายในการแก้ไขแบบองค์รวม

ประเทศไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นั้น ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในมุมมองของผู้คนส่วนใหญ่เห็นจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาการขาดรายได้ ปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาการว่างงาน ฯลฯ ในอีกด้านหนึ่ง ประเทศไทยเองก็เผชิญกับปัญหาสังคมที่มีความรุนแรงไม่หยิ่งหย่อนไปกว่าปัญหาเศรษฐกิจเลย ไม่ว่าจะเป็น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ฯลฯ อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ปัญหาสังคมที่เขย่าขวัญและนำมาซึ่งความเศร้าสลดเสียใจของผู้คนจำนวนมากเห็นจะเป็นปัญหาความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืน

งงทั้งบาง! ครม.เคาะกฎหมายนิรโทษกรรมอาวุธปืนช่วงใกล้ยุบสภา

นิรโทษกรรมอาวุธปืน! ครม.เพิ่งตื่นเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืน เปิดโอกาสให้ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมาย หรือส่งมอบคืนภายใน 180 วัน โดยไม่ต้องรับโทษ

เพิ่มเพื่อน