ป้ายกำกับ :

กาแฟเป็นสินค้า

พาณิชย์ เตรียมดันร่างประกาศให้ 'กาแฟ' เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. …. ต่อคณะรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน