ป้ายกำกับ :

กำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

'จุรินทร์' ลุยเช็กราคาสินค้าดูแลประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบ

จุรินทร์ ตรวจติดตามราคาสินค้า! ดูแลประชาชน อยู่ได้ทุกฝ่าย “ทั้งเกษตรกร-ผู้ประกอบการ-ผู้บริโภค ให้เกิดความสมดุล-ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน

เพิ่มเพื่อน