ป้ายกำกับ :

ขวัญเรือน เทียนทอง

ป.ป.ช. เปิดเซฟ 'แม่-ลูกเทียนทอง' รวยอู้ฟู่พันล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางขวัญเรือน เทียนทอง

เพิ่มเพื่อน