ป้ายกำกับ :

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)

สมอ. ปรับปรุงมาตรฐานเหล็กแผ่นเคลือบ ให้เข้ากับหลักสากล

สมอ. แก้มาตรฐานเหล็กแผ่นเคลือบ มอก.50 และ มอก.2228 ตามมาตรฐานสากล หลังบอร์ดเห็นชอบ พร้อมเร่งประกาศเป็นสินค้าควบคุมภายในปีนี้

เพิ่มเพื่อน