ป้ายกำกับ :

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

ครบ 8 ปีคณะวิทยาการเรียนรู้ฯ มธ. เปิดตัว 'วารสารวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์'

ครบ 8 ปีคณะวิทยาการเรียนรู้ฯ มธ. “8 ปี การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด” เปิดตัว “วารสารวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์” ฉบับแรก พร้อมโชว์ 8 นวัตกรรมการเรียนรู้ บ่มเพาะนวัตกรคนรุ่นใหม่ สร้างสังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกัน

เพิ่มเพื่อน