ป้ายกำกับ :

คติธรรม

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระรูป และคติธรรมลายพระหัตถ์ ส่งความสุขรับปีใหม่ 2567

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต

'สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์' มอบคำขวัญวันเด็ก 'คนเก่ง เป็นได้ไม่ยาก'

วัดญาณเวศกวัน เผยแพร่คำขวัญและคติธรรมเนื่องในโอกาสวันเด็ก โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ดังนี้ “คนเก่ง เป็นได้ไม่ยาก”

เพิ่มเพื่อน