ป้ายกำกับ :

ความต้องการแรงงาน

รัฐบาลเปิดตัวเลข 6 เดือนอุตสาหกรรมเป้าหมายจ้างงานกว่า 4.4 หมื่นตำแหน่ง

รัฐบาลอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 6 เดือนแรกปี 65 ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 44,000 ตำแหน่ง เผยปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ยังเป็นที่ต้องการมากที่สุด

เพิ่มเพื่อน